Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International journal of endocrinology 8 (72) 2015

Back to issue

We invite you to take part in the international scientific-practical conference "Vitamin D and iodine deficiency: impact on health and human aging", which will take place in Chernivtsi on 21-22 April 2016

Categories: Endocrinology

Sections: News

print version

Статтю опубліковано на с. 72
 
 
Інформаційне повідомлення
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»,
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», 
Українська асоціація остеопорозу, 
Українська асоціація менопаузи, андропаузи 
та захворювань кістково-м’язової системи
запрошують вас взяти участь у роботі 
науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Дефіцит вітаміну D та йоду: 
вплив на здоров’я й старіння людини»,
що відбудеться в м. Чернівці 21–22 квітня 2016 року
згідно з Реєстром проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій 
і наукових семінарів на 2016 рік.
 
Пріоритетні програмні питання:
— епідеміологія дефіциту вітаміну D в Україні;
— проблема йодного дефіциту в різних регіонах України;
— вплив дефіциту вітаміну D і йоду на прискорене старіння;
— йодний дефіцит і захворювання щитоподібної залози;
— особливості перебігу автоімунних захворювань на тлі дефіциту вітаміну D і йоду;
— вплив дефіциту вітаміну D і йоду на розвиток і перебіг дитячої патології;
— дефіцит вітаміну D і неврологічні захворювання;
— вплив дефіциту вітаміну D і йоду на перебіг ендокринної та соматичної патології у людей різного віку;
— стан мінеральної щільності кісткової тканини в умовах дефіциту вітаміну D і йоду; 
— шляхи подолання дефіциту вітаміну D і йодної недостатності.
 
Місце проведення конференції:
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»
(м. Чернівці, Театральна площа, 2).
 
Запрошуємо взяти участь у роботі конференції сімейних лікарів, ендокринологів, ревматологів, терапевтів, педіатрів, ортопедів-травматологів, рентгенологів, геріатрів, неврологів.
Адреса секретаріату:
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», 
вул. Вишгородська, 67,
Київ, Україна, 04114.
Відповідальний секретар:
Солоненко Тетяна Юріївна.
Назви доповідей і реєстраційну картку просимо надсилати до 20.03.2016 р. 
Телефон: (044) 254-15-50 
Факс: (044) 430-41-74
Е-mail: osteoconf@ukr.net
Матеріали на e-mail надсилати з поміткою «На конференцію».
 
Матеріали конференції будуть опубліковані в журналі «Проблеми остеології» і/або «Міжнародному ендокринологічному журналі».
Друковані праці необхідно надсилати на адресу оргкомітету до 25 березня 2016 року. Вимоги до друку статтей у журналі «Проблеми остеології» та «Міжнародному ендокринологічному журналі» подані на сайтах видань.

Similar articles

Vitamin D and Iodine Deficiency:Impact on Health and Aging
Authors: Купріненко Н. - Видавничий Дім «Заславський», Київ, Україна
"Pain. Joints. Spine." 2 (22) 2016
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums

Back to issue