Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Kidneys" 2 (16) 2016

Back to issue

Guidelines on Antibiotic Treatment 2015–2016. Recommendations for the Treatment of Adult Patients

Статтю опубліковано на с. 56-61

 

6.17. Бактеріальні інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ) 

Ведення пацієнтів без сечового катетера
Примітка: ципрофлоксацин не рекомендується для емпіричного лікування для пацієнтів з катетер-неасоційованими ІСШ у JHH через низький рівень чутливості E.coli (71 %).
6.17. Інфекції сечових шляхів
Діагноз
Збір сечі для аналізу: уретральна ділянка повинна бути очищена антисептичною тканиною. Проба сечі повинна бути зібрана із середнього струменя або шляхом катетеризації. Зразки, зібрані з допомогою дренажного мішка або узяті з аналогічного сечозбірника, ненадійні й не повинні використовуватись для аналізу.
Інтерпретація результатів аналізів сечі (АС) і посів сечі на культуру
Аналіз сечі і культуральний аналіз повинні інтерпретуватися в контексті симптомів.
Аналіз сечі/мікроскопія
— Індикаторна смужка.
— Нітрити вказують на наявність бактерій в сечі.
— Лейкоцитарна естераза вказує на наявність лейкоцитів у сечі.
— Бактерії: наявність бактерій в сечі повинна інтерпретуватися з обережністю і, як правило, неінформативна.
— Лейкоцитурія (більш чутлива, ніж лейкоцитарна естераза): > 10 лейкоцитів у полі зору мікроскопа або > 27 лейкоцитів/мкл.
Посів сечі на культуру:
— Якщо АС негативний на піурію, наявність позитивних культур, найімовірніше, це свідчить про забруднення.
— Більшість пацієнтів з ІСШ матиме > 100 000 колоній уропатогенів. Ситуації, у яких менша кількість колоній може бути важливою: пацієнти, які вже отримують антибіотики під час проведення такого аналізу, молоді жінки з клінічною симптоматикою, аналіз, отриманий методом надлобкової аспірації, чоловіки з піурією.
Примітки з лікування
— Піурія за умови негативних культур сечі або у хворих з безсимптомною бактеріурією зазвичай не вимагає ніякого лікування. Якщо піурія зберігається, розгляньте інші причини (наприклад, інтерстиціальний нефрит або цистит, особливі організми).
— Подальше спостереження за культурою сечі або АС необхідні тільки за наявності поточних симптомів. Вони не повинні виконуватись у плановому порядку для моніторингу реакції на терапію.
— Див. стор 114 для обговорення варіантів лікування ванкоміцинрезистентних збудників і ниркової концентрації антибіотиків. 
Діагноз
Збір проб: проба сечі повинна відбиратись з порту катетера із використанням асептичної техніки, а НЕ з мішка для збору сечі. У пацієнтів з довгостроковими катетерами (≥ 2 тижні) замініть катетер перед збором зразка. Сеча повинна бути зібрана, перш ніж розпочато прийом антибіотиків.
Симптоми: у пацієнтів з катетером зазвичай відсутні типові симптоми ІСШ. Симптоми, притаманні катетер-асоційованій ІСШ, включають:
— нову лихоманку або озноб за відсутності інших джерел
— нові епізоди втоми, нездужання, млявості, які не мають інших джерел
— підвищену чутливість костовертебрального кута, біль у боці, тазовий дискомфорт
— гостру гематурію
Інтерпретація аналізів сечі і посіву сечі
— Піурія: за наявності катетера піурія ніяк не корелює з наявністю симптоматичної катетер-асоційованої ІСШ і повинна тлумачитися на підставі клінічного сценарію. Відсутність піурії передбачає альтернативний діагноз.
— Позитивний посів сечі: ≥ 1000 колоній.
Тривалість
Тривалість лікування катетер-асоційованої ІСШ вивчена мало, і оптимальна тривалість лікування невідома. 
— 7 днів, якщо швидко зникають симптоми.
— 10–14 днів, якщо має місто затримка відповіді.
— 3 дні, якщо катетер вилучений у пацієнтки жіночої статі < 65 років з інфекцією нижніх сечових шляхів.
Примітки з лікування
— За можливістю вилучайте катетер.
— Замінюйте катетери, які були встановлені (≥ 2 тижні тому, якщо немає інших міркувань.
— Профілактичне застосування антибіотиків у момент видалення катетера або його заміни НЕ рекомендується у зв’язку з низькою частотою ускладнень і можливим розвитком резистентності.
Промивання катетера не повинно виконуватись на регулярній основі
Лікування ентерококів
— Майже всі ізоляти Е.faecalis чутливі до амоксициліну в дозі 500 мг per os тричі на добу або ампіциліну 1 г в/в кожні 6 годин і повинні лікуватися цими препаратами. Для пацієнтів з алергією на пеніцилін: нітрофурантоїн (Macrobid®) 100 мг per os кожні 12 годин (не використовувати в пацієнтів з CrCl < 50 мл/хв).
— Е.faecium (часто ванкоміцин-резистентна).
— Нітрофурантоїн (Macrobid®) 100 мг кожні 12 годин per os, якщо чутливий (не використовувати у пацієнтів з кліренсом креатиніну < 50 мл/хв).
— Тетрациклін 500 мг per os кожні 6 годин якщо чутливий.
— Фосфоміцин 3 г per os одноразово (якщо жіночої статі і без катетера або катетер видалений; замовте аналіз на чутливість).
— Лінезолід 600 мг per os двічі на добу АБО або фосфоміцин 3 г per os кожні 2–3 дні (максимум 21 день) при ускладнених ІСШ або в разі, якщо катетер не може бути видалений.
Ниркова екскреція/концентрація деяких антибіотиків: 
добра (≥ 60 %): аміноглікозиди, амоксицилін, амоксицилін/клавуланат, фосфоміцин, цефазолін, цефепім, цефелексин, ципрофлоксацин, колістин, ертапенем, триметоприм/сульфаметоксазол, ванкоміцин, амфотерицин В, флуконазол, флуцитозин; 
варіабельна (30–60 %): цефподоксим, лінезолід (30 %), доксициклін (29–55 %), цефтріаксон, тетрациклін (~60 %);
низька (< 30 %): азитроміцин, кліндаміцин, моксифлоксацин, оксацилін, тигециклін, мікафунгін, позаконазол, вориконазол.
Переклад:
проф. Д. Іванов, к.м.н. М. Іванова
Редактор:
акад. НАМН України проф. Л.А. Пиріг


Back to issue