Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 3 (81) 2016

Back to issue

Інформативність дослідження герпесвірусних інфекцій для диференційної діагностики патологій головного мозку

Authors: Васильєва І.Г., Хонда О.М., Чопик Н.Г., Міхаль Г.В., Олексенко Н.П., Галанта О.С., Цюбко О.І., Сніцар Н.Д. - ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 140-141

 

Актуальність. В етіології та патогенезі захворювань центральної нервової системи (ЦНС) все більшого значення набувають герпесвіруси (ГВ). Від своєчасності та правильності встановлення клінічного діагнозу, диференціації інфекційних уражень ЦНС залежить адекватність лікувальної тактики, її ефективність та можливі наслідки захворювання.

Метою даної роботи було оцінити інформативність дослідження герпесвірусів у хворих із патологією ЦНС.
Матеріали та методи. У зразках крові 160 пацієнтів із попереднім діагнозом «менінгоенцефаліт», «арахноїдит», «демієлінізуючі захворювання», «новоутворення головного мозку» проведено дослідження наявності ДНК ГВ типів 1–8 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), рівня антитіл класу G (IgG) — ​методом імуноферментного аналізу (ІФА).
Результати та їх обговорення. У 60 % обстежених хворих було верифіковано ГВ-інфекцію у стадії реплікації (ПЛР-позитивні). Найчастіше в крові виявлялася ДНК вірусів герпесу 7-го типу та вірусу Епштейна — ​Барр, рідше — ​герпесу 6-го та 1-го, 2-го типів, цитомегаловірусу, вірусу Varicella-Zoster (VZV). Два та більше вірусів було виявлено у 45 % пацієнтів. Високі титри IgG визначалися у 96 % пацієнтів, у переважній кількості — ​більше ніж до двох герпесвірусів. Частими випадками (70 %) латентної форми (на відміну від ПЛР) виявилася VZV-інфекція. Відмічалася залежність між титрами антитіл та вираженістю симптомів захворювання. На основі отриманих результатів дослідження зразків та обстеження пацієнтів було підтверджено діагноз вірусного враження ЦНС. Після проведеного лікування із застосуванням противірусних препаратів у більшості випадків відмічався позитивний клінічний ефект та покращення МРТ-картини.
Висновки. Отримані дані свідчать про діагностичну значимість дослідження наявності нейроінфекцій у хворих із неврологічною симптоматикою, результати яких повинні бути враховані як при встановленні діагнозу, так і при лікуванні таких пацієнтів.

Similar articles

Clinical picture, diagnosis and treatment of VZV-vasculopathy of cerebral arteries
Authors: Мальцев Д.В.(1, 2), Євтушенко С.К.(3), Горбенко В.Ю.(4), Бондарчук О.Л.(4)
1 - Інститут експериментальної і клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
3 - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
4 - Київська клінічна міська лікарня № 4, м. Київ, Україна

International neurological journal №3 (97), 2018
Date: 2018.07.10
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Current Approaches to the Diagnosis of Herpesvirus Neuroinfections (Scientific Review)
Authors: Мальцев Д.В., Євтушенко С.К. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; Харьківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
International neurological journal 3 (81) 2016
Date: 2016.07.14
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
До питання сучасної клініко-вірусологічної класифікації герпесвірусних нейроінфекцій
Authors: Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Євтушенко С.К., Інститут імунології та алергології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
International neurological journal 2 (48) 2012
Date: 2013.02.08
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Modern problems, diagnosis and treatment of herpesvirus infections
Authors: Андрєєва О.Г.(1), Муравська Л.В.(1), Дьяченко П.А.(1), Гетьман Л.І.(2), Руденко А.О.(2)
(1) — ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб НАМН України ім. Л.В. Громашевського», м. Київ, Україна
(2) — КЗ КОР «Київський обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020
Date: 2020.05.11
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual

Back to issue