Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 3 (81) 2016

Back to issue

Допплерографічні ознаки різних ступенів спондилогенної вертебробазилярної недостатності у хворих молодого віку

Authors: Некрасова Н.О. - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 152

 

Дегенеративно-дистрофічні процеси в хребті, що призводять до виникнення функціональних блокад у хребетних рухових сегментах, є основним механізмом формування недостатності мозкового кровообігу в вертебробазилярній системі в молодому віці.

Мета дослідження: встановити допплерографічні ознаки різних ступенів вертебробазилярної недостатності (ВБН) у осіб молодого віку.
Матеріали та методи. Обстежено 251 пацієнта (жінок — ​131, чоловіків — ​120) віком від 18 до 44 років (середній вік — ​28,5 ± 3,8 року) з проявами ВБН на тлі м’язово-рефлекторних, нейросудинних і корінцевих синдромів остеохондрозу шийного відділу хребта. Залежно від стадії ВБН (Сітель О.Б., 2003) всі хворі були розподілені на 4 групи. Всім пацієнтам проводилася функціональна рентгенографія та МРТ шийного відділу хребта, ультразвукове допплерографічне дослідження (УЗДГ) судин шиї та голови з визначенням лінійної швидкості кровотоку (ЛШК) та застосуванням функціональних навантажень з ротацією голови. Контрольну групу становили 20 здорових донорів, порівнянних за статтю та віком. Результати досліджень піддавалися статистичному аналізу з використанням пакета статистичних програм Statistica 6,0.
Результати. ВБН 1-ї стадії (1-ша група хворих) характеризувалася лише зміною форми обвідної кривої УЗ-спектра за хребцевою артерією (ХА) та зниженням ЛШК < 15 % (р < 0,05) при повороті голови в сторону, протилежну для ХА, що локується. При 2-й стадії ВБН (друга група) виявлялася різниця показників ЛШК на 15–30 % у стані спокою та посилення ЛШК на 30–50 % за одною або обома ХА (р < 0,05) при ротації голови. У хворих з 3-ю стадією ВБН (3-тя група) було визначено асиметрію ЛШК від 30 до 50 % в положенні голови прямо та динамічну дисциркуляцію, що становила більше ніж 50 % (р < 0,05) при ротації голови. Четверта стадія ВБН (4-та група) характеризувалася асиметрією ЛШК більше ніж на 50 % в положенні голови прямо та динамічною дисциркуляцією понад 75 % (р < 0,05) при ротації голови.
Висновки. Ротаційні проби під контролем УЗДГ інформативні для оцінки спондилогенної дисциркуляції при дистрофічно-дегенеративних змінах у шийному відділі хребта. Визначені УЗДГ-ознаки ступенів ВБН дають змогу об’єктивно оцінити вираженість судинних розладів і ступінь компенсації кровообігу у вертебробазилярному басейні, реєструвати динаміку перебігу хвороби та ефективність проведеного лікування.

Similar articles

Аналіз демографічних даних та скарг хворих на цервікогенну вертебробазилярну недостатність мозкового кровообігу на ранній стадії захворювання
Authors: Козар-Гуріна О.М. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Кафедра невропатології та нейрохірургії
International neurological journal 5 (59) 2013
Date: 2013.09.13
Categories: Family medicine/Therapy, Neurology
Sections: Clinical researches
Синдром компресії хребтової артерії. Клінічні варіанти, особливості діагностики, принципи хірургічного лікування
Authors: Дибкалюк С.В., Черняк В.А., Герцен Г.І., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Тrauma" Том 13, №3, 2012
Date: 2013.01.14
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Об’єктивізація функціональних порушень у хворих з вертебробазилярною недостатністю
Authors: Чеботарьова Л.Л., Третьякова А.І., Глоба М.В., Ващенко В.В., Сулій Л.М., Солонович О.С. - Відділ функціональної діагностики ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
International neurological journal 3 (81) 2016
Date: 2016.07.19
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Діагностика і хірургічне лікування післятравматичної тунельної компресії хребцевої артерії
Authors: С.В. Дибкалюк, Г.І. Герцен, В.Ю. Зоргач, В.А. Черняк, Г.Г. Білоножкин - Кафедра ортопедії і травматології №1 НМАПО ім. П.Л. Шупика, Київська міська клінічна лі-карня № 8, Київ, Україна
"Тrauma" Том 10, №2, 2009
Date: 2011.08.30
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue