Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 3 (81) 2016

Back to issue

Клінічні особливості та інтрацеребральний кровообіг у пацієнтів з вертеброгенними синдромами та головним болем при мануальній терапії

Authors: Погорєлов О.В., Бараненко О.М., Юдіна Т.В., Петров О.С., Кальбус О.І., Шастун Н.П. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ, Україна

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 155

 

Поширеність синдромів головного болю (ГБ) є високою, частина їх пов’язана з порушеннями у функціональних сегментах хребта внаслідок остеохондрозу (ОХЗ) та порушень інтрацеребрального кровообігу. Вплив м’яких мануальних технік (ММТ) при лікуванні таких станів є незаперечно актуальним питанням неврології в окресленій сфері.

Метою дослідження була оцінка особливостей інтегрального інтрацеребрального кровообігу в пацієнтів із синдромом ГБ за наявності функціональних порушень та/або ознак ОХЗ цервікального відділу хребта.
Матеріали та методи. Проведено дослідження 32 пацієнтів з даним типом порушень віком від 36 до 64 років (середній вік — ​54,3) з ознаками функціональних порушень цервікального відділу хребта. ГБ у цих пацієнтів було можливо класифікувати як головний біль напруження (ГБН) — ​8 (25 %); новий щоденний персистуючий головний біль (New daily-persistent headache — ​NDPH) — ​1 (3,12 %); вірогідно васкулярного характеру ГБ — ​12 (37,5 %); вірогідно цервікогенний ГБ (має зв’язок з рухами шиї, переважно односторонній, полегшення при блокадах) — ​11 (34,37 %). Методом мануальної діагностики в пацієнтів було виявлено функціональні порушення сегментів ділянки шиї та рентгенографічно верифіковано ознаки ОХЗ. Проведення комп’ютерної імпедансометрії у вертебробазилярному та каротидному басейнах виявило порушення еластико-тонічних властивостей судин, при цьому ознаки зниження реактивності корелювали з віком пацієнтів. Проведення ММТ упродовж 4 візитів супроводжувалось зниженням показників часу кровонаповнення, зменшенням інтенсивності та частоти ГБ. Клінічне поліпшення досягнуто у 3 пацієнтів з ГБН (37,5 % підгрупи), у 7 (58,3 %) — ​з підгрупи з вірогідно васкулярним характером ГБ, у 9 (81,8 %) — ​з цервікогенним ГБ, невизначена динаміка була при NDPH підтипі ГБ.
Висновки. Використання ММТ супроводжується позитивними змінами інтрацеребрального кровообігу та є клінічно ефективним при цервікогенному типі ГБ, ГБН та ГБ васкулярної етіології.

Similar articles

Особливості проведення електроенцефалографії при пароксизмальних епілептичних та інших станах
Authors: Погорєлов О.В., Бараненко О.М., Юдіна Т.В., Петров О.С., Кальбус О.І., Шастун Н.П. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ, Україна
International neurological journal 3 (81) 2016
Date: 2016.07.18
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Електрофізіологічні маркери мігрені та пароксизмальних станів при профілактичному лікуванні
Authors: Погорєлов О.В., Бараненко О.М., Юдіна Т.В., Петров О.С., Кальбус О.І., Шастун Н.П. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ, Україна
International neurological journal 3 (81) 2016
Date: 2016.07.18
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Authors: А.В. Клименко, І.В. Кальонова, Кафедра нервових хвороб Запорізької медичної академії післядипломної освіти
International neurological journal 2(6) 2006
Date: 2008.05.06
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Tension headache in school age children is the most common form of headache
Authors: Квашніна Л.В., Майдан І.С., Скобенко О.В.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ, Україна

"Child`s Health" Том 14, №8, 2019
Date: 2020.01.13
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual

Back to issue