Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 3 (81) 2016

Back to issue

Досвід застосування мікрополяризації в лікуванні хворих з неврологічними захворюваннями

Authors: Сікорська М.В. - Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна; Ременюк Ю.К., Душенко В.В., Маріхін В.Г. - Медичний центр «Аватаж», м. Запоріжжя, Україна; Гостіщєва І.В. - Міська клінічна лікарня № 6, м. Запоріжжя, Україна

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 159-160

 

Мікрополяризація — ​метод лікування, що впливає на головний та спинний мозок постійним током малих величин. Завдяки такому впливу змінюються нейропластичні властивості центральної нервової системи, прискорюються процеси навчання, поліпшуються пам’ять, увага, зменшуються прояви гіперкінезів, судомних синдромів, значно прискорюється регресування рухових розладів.

Матеріали та методи. За рік використання в клініці «Реамед-поляріс» було проліковано понад 50 пацієнтів, з них 18 дітей віком від 4 до 12 років з різними ступенями затримки нервово-психічного розвитку, у тому числі так звані гіперактивні діти, з розладами мовного розвитку; 4 хворих з ішемічними інсультами в резидуальному періоді; 2 хворих з травматичними ушкодженнями головного мозку, 1 хворий у вегетативному стані після оперативного лікування субдуральної гематоми головного мозку; 13 пацієнтів з головним болем напруження та 9 пацієнтів з цервікокраніалгією.
Результати лікування оцінювалися шляхом неврологічного огляду, опитування пацієнтів та змін електроенцефалограми після лікування. Діти стали більш уважними, підвищився словниковий запас, поліпшились пам’ять, увага, у випадках гіперкінетичного синдрому тривалість та інтенсивність гіперкінезів зменшилась. У хворого на вегетативний стан після 5-го сеансу відновилось самостійне дихання, його було відключено від апарата штучного дихання. При лікуванні хворих з центральними парезами об’єм активних рухів значно підвищився, стала можливою самостійна ходьба. У випадках лікування головного болю напруження відмічалося значне зменшення (на 30–40 %) епізодів хвороби.
Висновки. Таким чином, використання мікрополяризації у хворих з неврологічними розладами є доцільним і може дозволити знизити дози та об’єм медикаментозних препаратів, оптимізувати дію інших терапевтичних процедур, зменшити об’єм та строки лікування, а при деяких захворюваннях — ​і рівень інвалідизації.

Similar articles

Застосування радіальної ударно-хвильової терапії при больових синдромах плеча після мозкового інсульту
Authors: Сікорська М.В., Візір І.В. - Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна; Ременюк Ю.К., Душенко В.В., Маріхін В.Г. - Медичний центр «Аватаж», м. Запоріжжя, Україна
International neurological journal 3 (81) 2016
Date: 2016.07.18
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Clinical and neurological peculiarities and neuroaminoacid levels in patients with drug-resistant facial sympathalgia
Authors: Посохов М.Ф.(1), Лекомцева Є.В.(1), Горбач Т.В.(2)
1 - Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна
2 - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

International neurological journal №3 (97), 2018
Date: 2018.07.10
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Клініко-нейропсихологічна і нейрофізіологічна ефективність препарату Проноран® у хворих похилого віку з синдромом помірних когнітивних порушень
Authors: Бачинська Н.Ю., Рожелюк І.Ф., Холін В.О., Полєтаєва К.М., Демідівська М.П. - ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
International neurological journal 4 (58) 2013
Date: 2013.08.05
Categories: Neurology, Gerontology
Sections: Clinical researches
Структура когнітивних розладів у хворих з наслідками черепно-мозкової травми
Authors: Салій З.В. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
International neurological journal 3 (81) 2016
Date: 2016.07.18
Categories: Neurology
Sections: Medical forums

Back to issue