Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" 4 (75) 2016

Повернутися до номеру

Використання комбінованої блокади ропівакаїном у хворих з ушкодженням підшлункової залози в клініці політравми

Автори: Білецький О.В., Горбенко К.В., Павленко А.Ю., Гільборг Г.Р., Дементьєва М.О.
Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги, м. Харків, Україна
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Мета: оптимізувати тактику лікування ушкоджень підшлункової залози при політравмі шляхом застосування удосконаленої медикаментозної вегетативної блокади місцевим анестетиком.
Матеріали і методи. Нами був запропонований спосіб лікування хворих з ушкодженням підшлункової залози, який полягав у двохетапній блокаді ропівакаїном, причому перший здійснювався інтраопераційно, шляхом інфільтрування парапанкреатичної клітковини, а другий — в післяопераційному періоді шляхом його введення крізь холецистостому. Даний спосіб був використаний у 41 клінічній ситуації у хворих із травмою підшлункової залози, верифікованою під час операції.
Результати та обговорення. Застосування нового методу блокади підшлункової залози сприяло вірогідному зниженню рівня посттравматичного панкреатиту (ПТП) відносно групи порівняння (41,5 проти 72,9 %). Відтак в основній групі кількість ПТП була на 31,4 % менша щодо групи порівняння. Аналіз інших панкреатогенних ускладнень (псевдокіста, флегмона, абсцеси) та рівня летальності не встановив суттєвої різниці між групою порівняння та основною групою. До переваг запропонованого методу також слід віднести раннє відновлення кишкової перистальтики та зниження потреби в наркотичних аналгетиках, яке спостерігали у постраждалих основної групи.
Висновок. Таким чином, застосування удосконаленого методу блокади підшлункової залози у хворих із її ушкодженням при політравмі дозволяє зменшити кількість післяопераційних панкреатогенних ускладнень, а саме ПТП, що є однією з головних причин інвалідизації та смерті хворих.


Повернутися до номеру