Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Карбоксигемоглобін як маркер тяжкості реперфузійних пошкоджень при травматичній хворобі

Authors: Білецький О.В., Курсов С.В.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: оцінка зв’язку між тяжкістю травматичного шоку в постраждалих із політравмою та наступним зростанням вмісту в крові карбоксигемоглобіну.
Матеріали і методи. 30 постраждалих із політравмою, яких було доставлено до реанімаційної зали в стані травматичного шоку. Визначено показники центральної гемодинаміки, насичення капілярної крові киснем (SpO2, %), перфузійний індекс (ПІ), вміст в крові карбоксигемоглобіну (HbCO, %) за даними фотоплетизмографічного дослідження.
Результати та обговорення. У всіх постраждалих на певних етапах було виявлено транзиторне зростання HbCO у крові. Ми припускаємо, що зростання ендогенної продукції СО в умовах травматичних пошкоджень відбувалося як гем-залежним, так і гем-незалежним шляхом. Зростання HbCO в крові відбувалося після реперфузії. Усі пацієнти надходили до клініки з низьким ПІ (0,1–1,5 %). 70 % хворих надходили з клінікою компенсованого (ПІ = 0,6–1,5 %), а 30 % — в стані декомпенсованого (ПІ = 0,1–0,5 %) шоку. Зменшення SpO2 поєднувалося зі зменшенням ПІ. Зростання HbCO відзначено після забезпечення достатнього об’єму інфузії та знеболювання. При реперфузії у хворих із компенсованим шоком (I–II ступеня тяжкості) HbCO становив 4–10 %, а при декомпенсованому шоку (III–IV ступеня тяжкості) — 12–20 %, а іноді сягав 26 %. Нормалізація HbCO відбувалася із швидкістю, що мала обернений зв’язок із тяжкістю шоку: чим меншою була тяжкість шоку і чим більшими були стартові ПІ та SpO2, тим швидше відбувалася нормалізація HbCO. 
Висновок. Зростання відсоткової концентрації карбоксигемоглобіну в крові у хворих із травматичною хворобою відбувається в період реперфузії та відповідає тяжкості шоку.

Similar articles

Характеристика інфекційних ускладнень у постраждалих із політравмою
Authors: Гур’єв С.О., Танасієнко П.В., Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, м. Київ
"Тrauma" Том 14, №1, 2013
Date: 2013.04.04
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Authors: Соловйов О.С. - Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, м. Київ
"Тrauma" Том 13, №2, 2012
Date: 2012.08.14
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Климовицький В.Г., д.м.н., професор, директор НДІ травматології та ортопедії, завідувач кафедри травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій Донецького національного медичного університету ім. М. Горького Кравченко О.В., к.м.н., доцент кафедри травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій Донецького національного медичного університету ім. М. Горького
"Тrauma" Том 13, №1, 2012
Date: 2012.05.04
Categories: Traumatology and orthopedics

Back to issue