Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Карбоксигемоглобін як маркер тяжкості реперфузійних пошкоджень при травматичній хворобі

Authors: Білецький О.В., Курсов С.В.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: оцінка зв’язку між тяжкістю травматичного шоку в постраждалих із політравмою та наступним зростанням вмісту в крові карбоксигемоглобіну.
Матеріали і методи. 30 постраждалих із політравмою, яких було доставлено до реанімаційної зали в стані травматичного шоку. Визначено показники центральної гемодинаміки, насичення капілярної крові киснем (SpO2, %), перфузійний індекс (ПІ), вміст в крові карбоксигемоглобіну (HbCO, %) за даними фотоплетизмографічного дослідження.
Результати та обговорення. У всіх постраждалих на певних етапах було виявлено транзиторне зростання HbCO у крові. Ми припускаємо, що зростання ендогенної продукції СО в умовах травматичних пошкоджень відбувалося як гем-залежним, так і гем-незалежним шляхом. Зростання HbCO в крові відбувалося після реперфузії. Усі пацієнти надходили до клініки з низьким ПІ (0,1–1,5 %). 70 % хворих надходили з клінікою компенсованого (ПІ = 0,6–1,5 %), а 30 % — в стані декомпенсованого (ПІ = 0,1–0,5 %) шоку. Зменшення SpO2 поєднувалося зі зменшенням ПІ. Зростання HbCO відзначено після забезпечення достатнього об’єму інфузії та знеболювання. При реперфузії у хворих із компенсованим шоком (I–II ступеня тяжкості) HbCO становив 4–10 %, а при декомпенсованому шоку (III–IV ступеня тяжкості) — 12–20 %, а іноді сягав 26 %. Нормалізація HbCO відбувалася із швидкістю, що мала обернений зв’язок із тяжкістю шоку: чим меншою була тяжкість шоку і чим більшими були стартові ПІ та SpO2, тим швидше відбувалася нормалізація HbCO. 
Висновок. Зростання відсоткової концентрації карбоксигемоглобіну в крові у хворих із травматичною хворобою відбувається в період реперфузії та відповідає тяжкості шоку.


Back to issue