Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Інтубація трахеї при свідомості через ilma у хворих з ожирінням є ефективним та безпечним методом забезпечення прохідності дихальних шляхів

Authors: Воротинцев С.І.
Запорізький державний медичний університет, кафедра хірургії та анестезіології ФПО, м. Запоріжжя, Україна

Sections: Medical forums

print version

Інтубація трахеї при свідомості є стандартною технікою забезпечення прохідності дихальних шляхів у хворих з очікуваними труднощами при виконанні цієї маніпуляції. Пацієнти з ожирінням мають підвищений ризик складної інтубації трахеї. Для розв’язання проблеми тяжких дихальних шляхів золотим стандартом є фіброоптична інтубація (FOI), яка, на жаль, не завжди доступна анестезіологам України. Альтернативою FOI може бути інтубація через надгортанні повітропроводи. 
Мета: визначити відсоток успішності та наявність ускладнень інтубації трахеї при свідомості через інтубуючу ларингеальну маску (ILMA) у хворих з ожирінням. 
Матеріали і методи. У дослідження були включені 38 пацієнтів (12 чоловіків і 26 жінок) віком від 24 до 62 років, з ІМТ 42 ± 6 кг/м2. Предиктори складної інтубації були виявлені у 17 хворих. Інтубацію виконували під місцевою анестезією. Визначали кількість спроб успішної інтубації; відчуття пацієнтів за шкалою «добре», «припустимо», «погано»; інцидентність гіпоксемії та інших ускладнень.
Результати. ILMA була успішно встановлена всім пацієнтам, із відчуттями «добре» і «припустимо» у 36 пацієнтів (94,7 %) і «погано» — у двох. Легка гіпоксемія (Sat 90–95 %) спостерігалась у 12 пацієнтів (31,6 %), тяжкої гіпоксемії (Sat < 90 %) не було в жодного хворого. Інтубація трахеї через ILMA була успішною з першої спроби у 34 пацієнтів (89,5 %), в інших 4 хворих були необхідні 2–4 спроби. Серйозних ускладнень під час та після інтубації через ILMA зафіксовано не було. Кашель та помірне відчуття стороннього предмета спостерігались у 8 (21,1 %) пацієнтів, гіперсекреція з прожилками крові — у 3 (7,9 %) хворих, здуття манжети після інтубації — у 1 (2,6 %) пацієнтки, ненавмисна екстубація — у 1 (2,6 %) хворого.
Висновки. ILMA є безпечним, дуже корисним і простим у використанні пристроєм із високою ймовірністю успіху для інтубації трахеї при свідомості у хворих з ожирінням.

Similar articles

Using supraglottic airway devices for awake blind tracheal intubation of obese patients
Authors: Воротинцев С.І.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

"Emergency medicine" №4(91), 2018
Date: 2018.08.09
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Досвід забезпечення прохідності дихальних шляхів у хворих із морбідним ожирінням
Authors: НАУМЕНКО О.В., РУДЬ О.А. - ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Киев
"Emergency medicine" 3 (50) 2013
Date: 2013.06.07
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Алгоритм екстреного відновлення прохідності дихальних шляхів при невідкладних станах
Authors: Льовкін О.А., Голдовський Б.М., Поталов С.О., Серіков К.В. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», кафедра медицини невідкладних станів
"Emergency medicine" 5 (44) 2012
Date: 2013.03.25
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Використання ларингеальной маски на догоспітальному етапі
Authors: Льовкін О.А., Голдовський Б.М., Конаков С.Ю., Серіков К.В., Поталов С.О., Василенко В.М., Кафедра медицини невідкладних станів ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», м. Запоріжжя
"Emergency medicine" 2 (49) 2013
Date: 2013.04.11
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Sections: Specialist manual

Back to issue