Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Епідуральна анестезія як компонент ERAS-протоколу при лапаротоміях у хворих з ожирінням

Authors: Воротинцев С.І.
Запорізький державний медичний університет, кафедра хірургії та анестезіології ФПО, м. Запоріжжя, Україна

Sections: Medical forums

print version

ERAS-протоколи в різних галузях хірургії є необхідними для швидшого одужання хворих і, відповідно, для зменшення витрат на лікування. У лапароскопічній баріатричній хірургії все частіше використовують opioid free анестезію. Для лапаротомних операцій у хворих із супутнім ожирінням зменшення доз наркотиків проблематично, але може бути вирішено за рахунок регіональних технік анестезії.
Мета: оцінити вплив епідуральної анестезії (ЕДА) на зміни показників швидкого відновлення після операції (ERAS) при лапаротоміях у хворих з ожирінням.
Матеріали і методи. У дослідження були включені 48 пацієнтів (23 чоловіки і 25 жінок) з ASAІІ–ІІІ, ІМТ 36 ± 6 кг/м2, 31–70 років, прооперованих у зв’язку з новоутвореннями товстої кишки (n = 12); ускладненим перебігом жовчнокам’яної хвороби (n = 13); вентральними грижами (n = 23). У групі 1 (n = 24) ЕДА була компонентом загальної анестезії, у групі 2 (n = 24) ЕДА не застосовували. Порівнювали час екстубації, інтраопераційне дозування фентанілу, післяопераційне дозування морфіну, ускладнення, терміни відновлення перистальтики та перебування в стаціонарі.
Результати. Час екстубації в групі 1 був меншим, ніж в групі 2 (16 ± 8 хв проти 35 ± 12 хв відповідно, р < 0,05), фентанілу також вводили менше при використанні ЕДА, ніж без неї (8,6 ± 0,6 мкг/кг проти 13,2 ± 1,1 мкг/кг відповідно, p < 0,05). Післяопераційна потреба в морфіні в групі 1 була майже в 4 рази нижчою порівняно з групою 2 (10 ± 2 мг/добу проти 40 ± 10 мг/добу відповідно, p < 0,05). Через 48 годин після операції перистальтика кишечника була відновлена у 21 (83 %) пацієнта з групи 1 і тільки в 10 (43 %) хворих із групи 2 (p < 0,05). Легеневі ускладнення виникали частіше в групі 2, ніж у групі 1 (12 проти 3 відповідно, зменшення абсолютного ризику 0,135, 95% ДІ від –0,11 до 0,282). Кількість ліжко-днів не відрізнялася між групами.
Висновки. ЕДА може бути компонентом ERAS-протоколу при лапаротоміях у хворих з ожирінням за рахунок зменшення потреби в опіоїдах і їх негативного впливу на відновлення функції кишечника.


Back to issue