Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" 4 (75) 2016

Повернутися до номеру

Удосконалення методів респіраторної підтримки в пацієнтів із середнім та високим ризиком післяопераційних легеневих ускладнень в абдомінальній хірургії

Автори: Воротинцев С.І., Кузьменко Т.С.
Запорізький державний медичний університет, кафедра медицини катастроф, військової медицини, анестезіології та реаніматології, м. Запоріжжя, Україна

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

В абдомінальній хірургії післяопераційні легеневі ускладнення (ПЛУ) зустрічаються в 20 % випадків. У пацієнтів із середнім та високим ризиком розвитку ПЛУ їх кількість може зростати за рахунок недосконалих методик вентиляції. 
Мета: індивідуалізація інтраопераційної респіраторної підтримки в абдомінальній хірургії у хворих з середнім та високим ризиком розвитку ПЛУ.
Матеріали та методи. У дослідження ввійшли 50 пацієнтів з оцінкою за шкалою ARISCAT ≥ 26 балів. Група 1 (n = 25) — пацієнти, яким проводилася стандартна ШВЛ; група 2 (n = 25) — пацієнти з проективною ШВЛ, проведенням маневрів рекрутування альвеол (RM) та використанням методики підбору індивідуальних значень ПТКВ. У групі 2 інтраопераційно визначали рівень динамічного комплайєнсу (Сдин), серцевого індексу (СІ) та ПТКВ. У перші 7 днів післяопераційного періоду відстежували частоту розвитку пневмотораксу, пневмонії, плеврального випоту та гіпоксемії. Для оцінки зв’язку між ПТКВ, Сдин та СІ був проведений кореляційний аналіз.
Результати. Підвищення рівня ПТКВ призводило до покращення механічних властивостей легеневої тканини та зменшення СІ. У групі 1 ПЛУ розвинулися у 9 пацієнтів (36 %), з них у 9 (100 %) — ателектази легеневої тканини, у 8 (89 %) — пневмонія, у 4 (44 %) — плевральний випіт та гіпоксемія. У групі 2 ПЛУ було зафіксовано у 3 пацієнтів (12 %), із них у 1 (33 %) — ателектази легеневої тканини, пневмонія та гіпоксемія. Ризик розвитку ателектазів легеневої тканини у групі 2 був меншим, ніж в групі 1: відносний ризик (ВР) — 0,11 (95% ДІ 0,01–0,85; p < 0,05 ); відношення шансів (ВШ) — 0,07 (95 % ДІ 0,01–0,67; p < 0,05). Проведення стандартної ШВЛ збільшувало ризик розвитку пневмонії у хворих групи 1: ВР — 0,75 (95% ДІ 0,15–3,86; p < 0,05); ВШ — 0,72 (95% ДІ 0,14–3,71; p < 0,05).
Висновки. В абдомінальній хірургії використання протективної вентиляції з RM та індивідуальним підбором ПТКВ у пацієнтів із середнім або високим ризиком розвитку ПЛУ дозволяє втричі зменшити їх кількість.


Повернутися до номеру