Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Стан резистентності P.aeruginosa до антибактеріальних препаратів у пацієнтів відділення інтенсивної терапії дитячої інфекційної клінічної лікарн

Authors: Георгіянц М.А.(1), Корсунов В.А.(1), Астапова В.В.(1), Шапарна Л.А.(2) 1 - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна 2 - КЗОЗ «Харківська обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня», м. Харків, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: визначити актуальний стан резистентності P.aeruginosa до антисиньогнійних антибіотиків (АБ) у ВІТ педіатричного інфекційного стаціонару.
Матеріали і методи. Проведене бактеріологічне обстеження матеріалу мокротиння, фарингеального вмісту, фекалій із визначенням антибіо–тикорезистентності 31 штаму P.aeruginosa, що отримані від хворих ВІТ ХОДІКЛ. Чутливість до антибіотиків (меропенем (М), ципрофлоксацин (ЦФ), левофлоксацин (ЛФ), цефтазидим, цефоперазон, цефепім, тобраміцин (Т) визначалася диско-дифузійним методом (ТОВ «Аспект», Україна).
Результати та обговорення. Штамів, чутливих до М, виділено 78 %, стійких — 22 %, чутливих до ЦФ — 86 %, із проміжною чутливістю — 14 %. До ЛФ чутливими були 86 %, стійкими — 14 % штамів. До цефтазидиму чутливі 57 %, із проміжною чутливістю — 43 %, стійких штамів не було; до цефоперазону чутливі 42 %, стійких та з проміжною чутливістю — по 28 % штамів. Цефепім був активним для 72 %, стійкими та з проміжною чутливістю були по 14 % штамів. До Т чутливі 69 % штамів, проміжна чутливість — у 13 %, стійкі — 18 % штамів.
Висновки
1. Найбільш активними щодо P.aeruginosa виявилися ципрофлоксацин, ЛФ, тобраміцин.
2. З β-лактамних АБ, попри більш суттєвий ступінь резистентності, найкращу активність зберігають меропенем та цефепім.
3. Найбільший рівень резистентності спостерігається до класичних антисиньогнійних цефалоспоринів ІІІ генерації — цефтазидиму та цефоперазону.
4. Отримані дані дають підставу рекомендувати комбіновану антибактеріальну терапію меропенемом або цефепімом у поєднанні з фторхінолонами (ципрофлоксацин, ЛФ) або тобраміцином для емпіричної терапії синьогнійної інфекції.

Similar articles

Authors: Вишнякова Г.В., Покас О.В.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМНУ», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020
Date: 2020.05.12
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Антибіотикорезистентність мікроорганізмів: механізми розвитку й шляхи запобігання
Authors: Бондар М.В., Пилипенко М.М., Свінтуковський М.Ю., Харченко Л.А., Превисла О.М., Цвик І.М. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ, Україна
"News of medicine and pharmacy" 9 (583) 2016
Date: 2016.10.03
Sections: Specialist manual
Antibiotic Resistance: Mechanisms of Development and Ways to Prevent
Authors: Бондар М.В., Пилипенко М.М., Свінтуковський М.Ю., Харченко Л.А., Превисла О.М., Цвик І.М. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ, Україна
"Emergency medicine" 3 (74) 2016
Date: 2016.06.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual

Back to issue