Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Варіант анестезіологічної тактики під час реконструктивних оперативних втручань після вогнепальних поранень кінцівок

Authors: Горошко В.Р.(1), Хитрий Г.П.(2)
1 - Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна
2 - Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Sections: Medical forums

print version

З урахуванням воєнної ситуації, що склалась нині в Україні, особливу увагу привертає до себе проблема вибору методу анестезії у пацієнтів із вогнепальними пораненнями кінцівок під час реконструктивних оперативних втручань. Окремо слід відмітити незначну кількість публікацій, пов’язаних саме з цією проблемою, що неодмінно додає актуальності даній тематиці. Зброя постійно вдосконалюється, змінюючи характер ушкоджень. Світова статистика воєн та локальних військових конфліктів підтверджується переважанням частоти вогнепальних поранень кінцівок, що становить 54–70 %. В антитерористичній операції на Сході України вогнепальні поранення кінцівок становлять 62,5 %. Поранені, яким у подальшому необхідні реконструктивні оперативні втручання, становлять близько 40 %. Вибір методу анестезії при реконструктивних оперативних втручаннях після вогнепальних поранень кінцівок залежить від багатьох факторів: 1) загального стану хворого; 2) характеру травми; 3) наявності супутньої патології; 4) вікових змін органів та систем пораненого.
Безперечно, найоптимальнішим видом знеболювання у поранених при реконструктивних оперативних втручаннях є регіонарна анестезія, оскільки такі поранені найчастіше потребують не однієї анестезії — операції. Проте всі вони пережили надзначне психоемоційне перенапруження і вперто відмовляються від регіонарної анестезії. Вони не хочуть нічого бачити чи чути під час операції, під час виконання блокад. Значна частина поранених, яких транспортували на етап високоспеціалізованої медичної допомоги, є залежними від знеболюючих препаратів.
Нами проаналізовано лікування 45 поранених, яким під час реконструктивних оперативних втручань була запропонована внутрішньовенна седація гіпнотиками з регіонарною анестезією під ультра–звуковим контролем із встановленням катетера для подовження блоку за необхідності в післяопераційному періоді. Це дозволило: 1) не використовувати наркотичні аналгетики під час операції; 2) за необхідності відновити блокаду через катетер під час операції; 3) відмовитись від знеболюючих препаратів у післяопераційному періоді; 4) під час перев’язок чи, при необхідності, повторних операцій не використовувати наркотичні аналгетики; 5) виконувати регіонарну анестезію в поранених під час реконструктивних оперативних втручань після вогнепальних поранень кінцівок.

Similar articles

Authors: Юхимчук Т.Я., Левченко Т.М.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.16
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Surgical treatment of the consequences of modern combat trauma
Authors: Трутяк I.P.(1, 2), Філь А.Ю.(1), Медзин В.І.(2), Трутяк Р.І.(1)
1 - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
2 - Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів, Україна

"Тrauma" Том 18, №4, 2017
Date: 2017.09.25
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Priority directions of surgical treatment of patients with damage to the peripheral nerves of the upper limb in polystructural injuries
Authors: Страфун С.С.(1), Борзих Н.О.(1), Гайко О.Г.(1), Борзих О.В.(2), Гайович В.В.(1), Цимбалюк Я.В.(3)
1 - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
2 - Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» МО України, м. Київ, Україна
3 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 19, №3, 2018
Date: 2018.07.18
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue