Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Спосіб невідкладного консервативного гемостазу та зупинки кровотечі у хворих із гострою шлунково-кишковою кровотечею з верхніх та нижніх відділів шлунково-кишкового тракту

Authors: Дементьєва М.О., Білецький О.В.
Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17, м. Харків, Україна
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: створення умов для первинного (консервативного) гемостазу у зоні кровотечі (виразки), який унеможливлює подальшу кровотечу у хворих із ГШКК.
Матеріали і методи. Нами був запропонований спосіб невідкладного консервативного гемостазу та зупинки кровотечі у хворих із ГШКК з верхніх та нижніх відділів ШКТ, в основу якого покладена мета зменшення крововтрати завдяки якнайшвидшому консервативному, неспецифічному гемостазу та припинення кровотечі у результаті утворення стійкого геморагічного згустка.
Згідно із запропонованим способом введення ліофілізованої плазми людини, хлориду кальцію та амінокапронової кислоти виконується у вигляді водної бовтанки гемостатичної губки, для чого вводять м’який еластичний зонд — через рот або ніс у шлунок (у випадку кровотечі з верхніх відділів ШКТ) чи анус у товсту кишку до спадних відділів попереково-ободової кишки (у випадку кровотечі з нижніх відділів ШКТ). У зонд вводять 100 мл водяної бовтанки гемостатичної губки.
Спосіб був використаний нами на тлі комплексної інтенсивної терапії у 22 клінічних ситуаціях (18 ГШКК з верхніх відділів, 4 з нижніх відділів ШКТ).
Результати та обговорення. Розроблений спосіб показав себе ефективним, простим у виконанні. В усіх хворих на фоні його використання у комплексній інтенсивній терапії ГШКК вдалося призупинити маніфестацію кровотечі. При проведенні в подальшому ендоскопічних досліджень була діагностована зупинка кровотечі завдяки утворенню геморагічних згустків. У подальшому хворі продовжували отримувати комплексну інтенсивну терапію з урахуванням особливостей перебігу захворювання. 
Висновки. Запропонований спосіб може використовуватися на тлі комплексного лікування гострої шлунково-кишкової кровотечі з верхніх та нижніх відділів шлунково-кишкового такту. Своєчасне застосування способу є етіопатогенетичним і може бути основою для адекватного невідкладного консервативного гемостазу у хворих із ГШКК з верхніх та нижніх відділів ШКТ.


Back to issue