Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Спосіб невідкладного консервативного гемостазу та зупинки кровотечі у хворих із гострою шлунково-кишковою кровотечею з верхніх та нижніх відділів шлунково-кишкового тракту

Authors: Дементьєва М.О., Білецький О.В.
Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17, м. Харків, Україна
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: створення умов для первинного (консервативного) гемостазу у зоні кровотечі (виразки), який унеможливлює подальшу кровотечу у хворих із ГШКК.
Матеріали і методи. Нами був запропонований спосіб невідкладного консервативного гемостазу та зупинки кровотечі у хворих із ГШКК з верхніх та нижніх відділів ШКТ, в основу якого покладена мета зменшення крововтрати завдяки якнайшвидшому консервативному, неспецифічному гемостазу та припинення кровотечі у результаті утворення стійкого геморагічного згустка.
Згідно із запропонованим способом введення ліофілізованої плазми людини, хлориду кальцію та амінокапронової кислоти виконується у вигляді водної бовтанки гемостатичної губки, для чого вводять м’який еластичний зонд — через рот або ніс у шлунок (у випадку кровотечі з верхніх відділів ШКТ) чи анус у товсту кишку до спадних відділів попереково-ободової кишки (у випадку кровотечі з нижніх відділів ШКТ). У зонд вводять 100 мл водяної бовтанки гемостатичної губки.
Спосіб був використаний нами на тлі комплексної інтенсивної терапії у 22 клінічних ситуаціях (18 ГШКК з верхніх відділів, 4 з нижніх відділів ШКТ).
Результати та обговорення. Розроблений спосіб показав себе ефективним, простим у виконанні. В усіх хворих на фоні його використання у комплексній інтенсивній терапії ГШКК вдалося призупинити маніфестацію кровотечі. При проведенні в подальшому ендоскопічних досліджень була діагностована зупинка кровотечі завдяки утворенню геморагічних згустків. У подальшому хворі продовжували отримувати комплексну інтенсивну терапію з урахуванням особливостей перебігу захворювання. 
Висновки. Запропонований спосіб може використовуватися на тлі комплексного лікування гострої шлунково-кишкової кровотечі з верхніх та нижніх відділів шлунково-кишкового такту. Своєчасне застосування способу є етіопатогенетичним і може бути основою для адекватного невідкладного консервативного гемостазу у хворих із ГШКК з верхніх та нижніх відділів ШКТ.

Similar articles

Консервативний гемостаз у хворих із кровотечею з верхніх та нижніх відділів шлунково-кишкового тракту
Authors: Білецький О.В., Ніконов В.В., Павленко А.Ю., Дементьєва М.О., Бойко В.В., Кузнецов О.В. - Харківська медична академія післядипломної освіти; Харківський національний медичний університет; Харківська міська клінічна лікарня швидкої невідкладної медичної допомоги;
"Emergency medicine" 6 (53) 2013
Date: 2013.11.13
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Методи ендоскопічного гемостазу при кровотечах із верхніх відділів шлунково-кишкового тракту
Authors: Степанов Ю.М., д.м.н., професор, Крилова О.О., Фещенко С.І. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»
"News of medicine and pharmacy" 17 (513) 2014
Date: 2015.01.15
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Методи ендоскопічного гемостазу при кровотечах із верхніх відділів шлунково-кишкового тракту
Authors: Степанов Ю.М., Крилова О.О., Фещенко С.І. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»
"Gastroenterology" 1 (51) 2014
Date: 2014.04.17
Categories: Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Гостра кровотеча з новоутворень травного каналу: тактичні підходи
Authors: П.Г. Кондратенко, М.Л. Смирнов, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького
Ukrainian journal of surgery 1 (10) 2011
Date: 2011.04.03
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches

Back to issue