Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" 4 (75) 2016

Повернутися до номеру

Загальна анестезія та когнітивна сфера, стан

Автори: Дубівська С.С., Бітчук М.Д., Мєщаніна Д.Р.
Харківський національний медичний університет, кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії, м. Харків, Україна

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Актуальність. За останні десятиріччя набула актуальності проблема впливу анестезії та хірургічного втручання на когнітивні функції пацієнтів у ранньому та віддаленому післяопераційному періоді. 
Метою даного дослідження є оцінка впливу загальної анестезії на стан когнітивної функції з подальшою розробкою методів її корекції.
Для досягнення даної мети нами було проведено дослідження когнітивної сфери у 98 хворих із гострою хірургічною патологією на 1-шу, 7-му, 30-ту добу після оперативного втручання порівняно з передопераційним періодом. Дослідження було проведено на базі ХМКЛШНМД ім. проф. О.І. Мєщанінова. Оперативне втручання проводили в умовах загальної багатокомпонентної анестезії зі штучною вентиляцією легенів із використанням пропофолу та фентанілу.
Методи дослідження. Клінічні: анамнестичні дані, артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, центральний венозний тиск та інші.
Лабораторні: концентрація гемоглобіну, лейкоцитарна формула, загальний білок, глюкоза, сечовина, лактат, піруват, креатинін, білірубін, АЛТ, АСТ.
Дослідження когнітивної сфери: шкала ММSE, тест малювання годинника, тест «5 слів», батарея тестів на лобну дисфункцію, метод Шульте. 
Результати. Під час дослідження нами були отримані дані, що вказують на зниження в післяопераційному періоді когнітивної функції у пацієнтів з ургентною хірургічною патологією в умовах проведення загальної анестезії. 
На 1-шу добу за усіма шкалами результати були знижені від 28,3 до 17,6 %, на 7-му добу дослідження — від 21,8 до 6,9 %, а на 30-ту добу від 17,1 % в осіб похилого віку до нормалізації у переважної більшості пацієнтів. Коливання мають залежність від віку та освіти пацієнтів. 
Висновки. Отримані нами дані дослідження когнітивної функції у пацієнтів в післяопераційному періоді порівняно з передопераційним періодом вказують на наявність змін когнітивної сфери. Ці зміни залежать від віку хворого та попереднього, доопераційного стану когнітивної сфери.


Повернутися до номеру