Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Паравертебральна аналгезія при торакальних операціях

Authors: Кіндяк І.Р., Тітов І.І., Волошинський О.В.
Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, м. Івано-Франківськ, Україна

Sections: Medical forums

print version

Незважаючи на широкий арсенал знеболюючих засобів, якість післяопераційного знеболювання бажає бути кращою. Останні 2 роки у відділенні торакальної хірургії більшість планових торакотомій знеболюються за допомогою паравертебральної аналгезії. 
Мета: вивчити ефективність післяопераційного знеболювання шляхом паравертебрального введення місцевих анестетиків та порівняти його з іншими методиками.
Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводились у відділенні торакальної хірургії обласної клінічної лікарні. Усі пацієнти отримували премедикацію (наркотичні анальгетики та антигістамінні засоби). Наркоз проводився севофлюраном на низьких потоках. Пацієнтам (до операції або після закінчення) катетеризовано паравертебральний або епідуральний простір. Рівень болю в післяопераційному періоді оцінювався за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ). Хворі були розділені на 3 групи: пацієнти першої групи отримували знеболювання системними засобами (наркотичні анальгетики і нестероїдні протизапальні препарати + парацетамол), другої групи — парацетамол + епідуральну аналгезію, третьої — парацетамол + паравертебральну аналгезію.
Результати та їх обговорення. Якість знеболювання в першій групі за ВАШ дорівнювала 3 балам, у другій групі — 1,5 бала, у третій — 1 балу. Ефект паравертебральної аналгезії тривав від 3 до 8 годин, у той час як епідуральне знеболювання не перевищувало 2,5–3 годин. У пацієнтів другої групи мало місце зниження систолічного артеріального тиску на введення місцевого анестетика на 10–30 мм рт.ст. 
Висновки. 1. Паравертебральна методика є технічно простішою за епідуральну анестезію у верхньогрудному відділі. 2. Якість знеболювання при паравертебральному введенні вища, ніж при епідуральному і системному введенні знеболюючих. 3. Менша кількість гіпотензивних розладів, ніж при епідуральній анестезії. 4. Паравертебральна анестезія може бути рекомендована як засіб вибору в торакальній хірургії. 5. У жодного хворого, який отримув паравертебральну анестезію, не розвинувся хронічний больовий синдром.

Similar articles

Postoperative Pain in Children (Literature Review)
Authors: Міщук В.Р.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" 8 (79) 2016
Date: 2017.01.30
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Prolonged paravertebral analgesia for pain relief in patients after thoracotomy
Authors: Синицин М.М.
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" 2 (81) 2017
Date: 2017.05.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Кіндяк І.Р., Тітов І.І., Волошинський О.В., Пулик І.Ю.
Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, м. Івано-Франківськ, Україна

"Emergency medicine" 4 (75) 2016
Date: 2016.08.31
Sections: Medical forums
Лікування болю в пацієнтів із травмою: огляд даних доказової медицини
Authors: Кучин Ю.Л. - к.м.н., доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
"News of medicine and pharmacy" 1 (525) 2015
Date: 2015.03.11
Sections: Specialist manual

Back to issue