Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" 4 (75) 2016

Повернутися до номеру

Зміни системи гемостазу у хворих після трансуретральних резекцій передміхурової залози

Автори: Кокалко М.М., Коновчук В.М., Ковтун А.І.
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Пошкодження судин під час трансуретральної резекції передміхурової залози (ТУРПЗ) та інтра–операційна кровотеча призводять до активації системи гемостазу, що підвищує ризик розвитку тромбогеморагічних ускладнень у післяопераційному періоді.
Мета дослідження: вивчити можливі способи профілактики тромбогеморагічних ускладнень при проведенні ТУРПЗ.
Матеріал і методи. Проведено дослідження системи гемокоагуляції у хворих до ТУРПЗ та наступної після операції доби. Зміни системи гемокоагуляції спонукали призначати нефракційонований гепарин (10 тис. од. на добу в поєднанні із свіжезамороженою плазмою 5 мл/кг на добу) за умов відсутності кровотечі з операційної рани.
Результати та їх обговорення. Застосування нефракційонованого гепарину в комплексному лікуванні хворих з гіпокоагуляцією сприяло підвищенню максимальної амплітуди тромбоеластограми в 1,9 раза. Еластичність кров’яного згустка та модуль його пружності зростали майже в 2,5 раза і не відрізнялись від контрольних даних. Зауважимо, що при цьому період специфічного тромбоцитарного згортання крові скорочувався в 1,5 раза і також відповідав даним осіб групи контролю.
Висновок. Таким чином, призначення хворим з гіпокоагуляцією, що розвинулась внаслідок внутрішньосудинного згортання крові (під впливом ТУРПЗ), нефракційонованого гепарину сприяє нормалізації гемостатичного потенціалу внаслідок прискорення тромбіногенезу і відновлення функціональної активності тромбоцитів і дозволяє знач–но знизити ризик розвитку тромбогеморагічних ускладнень.


Повернутися до номеру