Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Зміни системи гемостазу у хворих після трансуретральних резекцій передміхурової залози

Authors: Кокалко М.М., Коновчук В.М., Ковтун А.І.
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Sections: Medical forums

print version

Пошкодження судин під час трансуретральної резекції передміхурової залози (ТУРПЗ) та інтра–операційна кровотеча призводять до активації системи гемостазу, що підвищує ризик розвитку тромбогеморагічних ускладнень у післяопераційному періоді.
Мета дослідження: вивчити можливі способи профілактики тромбогеморагічних ускладнень при проведенні ТУРПЗ.
Матеріал і методи. Проведено дослідження системи гемокоагуляції у хворих до ТУРПЗ та наступної після операції доби. Зміни системи гемокоагуляції спонукали призначати нефракційонований гепарин (10 тис. од. на добу в поєднанні із свіжезамороженою плазмою 5 мл/кг на добу) за умов відсутності кровотечі з операційної рани.
Результати та їх обговорення. Застосування нефракційонованого гепарину в комплексному лікуванні хворих з гіпокоагуляцією сприяло підвищенню максимальної амплітуди тромбоеластограми в 1,9 раза. Еластичність кров’яного згустка та модуль його пружності зростали майже в 2,5 раза і не відрізнялись від контрольних даних. Зауважимо, що при цьому період специфічного тромбоцитарного згортання крові скорочувався в 1,5 раза і також відповідав даним осіб групи контролю.
Висновок. Таким чином, призначення хворим з гіпокоагуляцією, що розвинулась внаслідок внутрішньосудинного згортання крові (під впливом ТУРПЗ), нефракційонованого гепарину сприяє нормалізації гемостатичного потенціалу внаслідок прискорення тромбіногенезу і відновлення функціональної активності тромбоцитів і дозволяє знач–но знизити ризик розвитку тромбогеморагічних ускладнень.

Similar articles

Authors: Босенко К.В., Потапчук Ю.О.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

"Emergency medicine" №4(99), 2019
Date: 2019.08.07
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Застосування сорбційних методів екстракорпоральної детоксикації при екзогенних отруєннях (досвід роботи)
Authors: Коновчук В.М., Акентьєв С.О. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Власик Л.І. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; ДП «Науковий токсикологічний центр імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України», м. Київ; Акентьєва М.С. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
"Emergency medicine" 2 (57) 2014
Date: 2014.05.30
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue