Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Детоксикаційні можливості інфузійних розчинів в інтенсивній терапії ендотоксикозу

Authors: Коновчук В.М., Андрущак А.В.
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Sections: Medical forums

print version

Вступ. В інтенсивній терапії ендотоксикозу використовують інтра- та екстракорпоральні методи. Найбільш доступними та поширеними методами інтракорпоральної детоксикації є застосування різних інфузійних розчинів, наприклад реосорбілакту.
Мета дослідження: дослідити дію реосорбілакту на токсикокінетику молекул середньої маси (МСМ) у хворих на тяжкий сепсис (ТС).
Матеріали і методи. Досліджений вплив реосорбілакту на детоксикаційну функцію нирок у хворих на ТС. Методом об’єктивізації ендотоксикозу були вибрані розрахунки кінетичних параметрів молекули середньої маси, зокрема кліренсові характеристики.
Обговорення результатів дослідження. Компонентами ендотоксикозу при ТС є МСМ (маса молекули 300–5000 D). Вони вільно фільтруються клубочками нирок та створюють високу концентрацію в ультрафільтраті проксимального відділу нефрона. Там основна кількість МСМ системою пептидазнефротелію метаболізується до амінокислот, які реабсорбуються. Частина МСМ екскретується нирками. Тому активність елімінації МСМ залежить від величини швидкості клубочкової фільтрації та проксимального метаболізму. 
Порівняння кліренсових характеристик МСМ з відповідними показниками стандартизованої інтенсивності екскреції свідчить, що під дією реосорбілакту для забезпечення очищення плазми крові від МСМ на нефрони хворих із ТС покладена робота, яка є більш значущою (> 4 разів), ніж у пацієнтів контрольної групи. Якщо врахувати, що швидкість клубочкової фільтрації хворих на ТС є меншою за контрольні цифри, а пригнічення реабсорбції МСМ більш суттєвим, то слід взяти до уваги, що механізми транспорту МСМ, а саме — їх метаболізм у нефроцитах проксимального відділу нефрона опосередкований системою пептидаз. 
Висновок. Провідним фактором, що забезпечує високий рівень екскреції МСМ при тяжкому сепсисі під дією реосорбілакту, є пригнічення їх реабсорбції в проксимальних відділах нефронів за рахунок пептидазозалежного метаболізму.

Similar articles

Infusion therapy for pneumonia: what’s new?
Authors: Ніконов В.В.(1), Лизогуб К.І.(1), Лизогуб М.В.(2)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна
(2) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №2, 2020
Date: 2020.06.05
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Authors: Максимчук Н.О., Коновчук В.М.
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Emergency medicine" 4 (75) 2016
Date: 2016.08.31
Sections: Medical forums
Authors: Л.С. Фіра, К.С. Волков, Т.В. Дацко, І.М. Кліщ, О.М. Олещук, П.Г. Лихацький, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського; В.Г. Ніколаєв, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ
"News of medicine and pharmacy" 10(284) 2009
Date: 2009.08.14
Authors: Коновчук В.М., Андрущак А.В., Кушнір С.В.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums

Back to issue