Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Вплив об’ємів поповнення крововтрати на перебіг травматичної хвороби

Authors: Кріштафор Д.А., Єхалов В.В.
ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів, м. Дніпро, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: визначити вплив об’єму поповнення крововтрати на перебіг травматичної хвороби при політравмі.
Матеріали та методи. Проаналізовано 78 історій хвороб постраждалих із політравмою, розподілених на 2 групи за об’ємом інфузії в 1-шу добу: 1-ша група — «ліберальна» (> 50 мл/кг, n = 48) і 2-га — «рестриктивна» (< 50 мл/кг, n = 30).
Результати та їх обговорення. Об’єм крововтрати становив 39,5 ± 2,5 % об’єму циркулюючої крові у 1-й групі та 36,1 ± 2,3 % — у 2-й. Хворі 1-ї групи потребували вазопресорної підтримки в 1-шу добу у 6,4 %, у 2-й такої потреби не виникало. Погодинний діурез був вищим у 1-й групі протягом перших 3 діб. Стимуляції діурезу потребували до 8,5 % хворих 1-ї групи, 6,7 % — 2-ї. Водний баланс був вірогідно вищим у 1-й групі: +3193,8 ± 717,3 мл проти +862,8 ± 306,7 мл у 2-й (p < 0,01). У 2-й групі швидше відновлювалась перистальтика. Не спостерігалося вірогідних міжгрупових відмінностей у показниках загального аналізу крові, коагуляції, електролітів та кислотно-лужного стану крові. На 3-тю добу загальний білок був вірогідно нижчим у 1-й групі. Рівень трансаміназ у 1-й групі на 1-шу добу становив: аланінамінотрансфераза (АЛТ) — 1,5 ± 23,5 проти 59,4 ± 14,4 у 2-й, аспартатамінотрансфераза (АСТ) — 114,2 ± 28,2 проти 94,2 ± 22,9. У 2-й групі АЛТ нормалізувалася на 3-тю добу, АСТ — на –14-ту. У 1-й групі нормалізації їх за 14 діб досягнуто не було. Тривалість госпіталізації у відділенні реанімації та інтенсивної терапії та стаціонарі не відрізнялася за групами. У 1-й групі помер 1 хворий, у 2-й — 3 хворих.
Висновки. Поповнення крововтрати об’ємом понад 50 мл/кг призводить до високого позитивного водного балансу, незважаючи на збільшення погодинного діурезу. У подальшому ці пацієнти частіше потребували стимуляції діурезу, у них довше відновлювалась перистальтика, нижчими були показники білка крові та вищими — трансаміназ. Тобто зниження об’єму поповнення крововтрати має очевидні переваги, але потребує розробки чіткого співвідношення якісних компонентів для покращення кінцевих результатів лікування.

Similar articles

Influence of qualitative and quantitative changes of blood replacement on manifestations of multiple organ dysfunction syndrome in multiple trauma
Authors: Клигуненко О.М., Кріштафор Д.А., Йовенко І.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" 5 (84) 2017
Date: 2017.09.14
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Ключове питання замісної терапії акушерських кровотеч — фібриноген
Authors: Гончаренко Д.О. — КЗ КОР «Київський обласний центр охорони здоров’я матері і дитини»; Жежер А.О., Колівошко А.М. — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
"Emergency medicine" 1 (64) 2015
Date: 2015.05.18
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Effectiveness of using a combined preparation of L-arginine and L-carnitine in patients with multiple trauma
Authors: Кріштафор Д.А., Клигуненко О.М.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" №6(93), 2018
Date: 2018.12.04
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Проблема гемостазу при інтраопераційнiй кровотечі
Authors: Поталов С.О., Семенова Т.О., Отарашвілі К.Н., Міхеєв Ю.О., Шаповалов Є.М. — ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
"Emergency medicine" 7 (62) 2014
Date: 2015.02.24
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums

Back to issue