Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Діагностика присутності кардіогенного компонента в гемодинамічному паттерні шоку

Authors: Курсов С.В.(1), Ніконов В.В.(1), Іванченко Д.О.(2), Феськов О.Е.(1), Чернов О.Л.(1)
1 - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
2 - КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги імені професора О.І. Мещанінова», м. Харків, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: розробка швидкого визначення гемодинамічного паттерна шоку при застосуванні неінвазійних і малоінвазійних заходів діагностики.
Матеріали і методи. Вісімнадцять хворих із наявністю ознак гострої недостатності системного кровообігу (шоку) кардіогенного, дистрибутивного та гіповолемічного походження. Оцінка ударного об’єму серця за допомогою інтегральної тетраполярної реоплетизмографії за Естріним та тетраполярної грудної реографії за Кубічеком. Із дослідження виключено хворих із порушеннями внутрішньосерцевої електричної провідності.
Результати та обговорення. У пацієнтів, які знаходилися в стані кардіогенного шоку, порівняно з іншими хворими з синдромом гострої недостатності системного кровообігу виявлено зростання тривалості основної хвилі об’ємної реограми та тривалості підйому й загального часу хвилі диференційної реограми. Зазначені зсуви було знайдено як при проведенні інтегральної тетраполярної реоплетизмографії, так і при застосуванні класичної методики Кубічека. Наявність кардіогенного шоку визначали за клінічною картиною захворювання та критичного стану, величиною центрального венозного тиску, даними моніторингу електрокардіограми, ехосонографічного дослідження серця та результатами тропонінового тесту.
Висновок. Доцільно подальше вивчення діагностичних можливостей біоімпедансних технологій для удосконалення заходів інтенсивного спостереження та інтенсивної терапії.

Similar articles

Authors: Курсов С.В., Білецький О.В., Скоропліт С.М.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Authors: Курсов С.В., Білецький О.В.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
The possibility of studying cerebral blood flow with rheoencephalography
Authors: Білецький О.В., Курсов С.В.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" №1(88), 2018
Date: 2018.03.23
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue