Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" 4 (75) 2016

Повернутися до номеру

Предиктор формування недостатності судинного тонусу під час операцій з використанням загальної анестезії в ортопедії

Автори: Лизогуб К.І.(1), Курсов С.В.(2)
1 - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
2 - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Мета: оцінка змін величини перфузійного індексу (ПІ) під час тривалих травматичних втручань в ортопедії із використанням загальної анестезії з –міорелаксантами.
Матеріали і методи. Тридцять вісім хворих з онкологічною кістковою патологією, які були оперовані під загальною анестезією з використанням міорелаксантів та штучної вентиляції легень. Оцінювали показники центральної гемодинаміки (ЦГД), насичення капілярної крові киснем, показники імпедансної реоплетизмограми та перфузійного індексу за даними фотоплетизмографії.
Результати та обговорення. Стресове зростання активності симпатоадреналової системи (САС) в періопераційному періоді та аферентація сприяють зростанню периферичного судинного тонусу із обмеженням капілярного кровообігу та зменшенням ПІ до 2,0–3,0 %. Використання модуляторів активності САС (опіоїдів, клонідину, транквілізаторів та ін.) та міорелаксантів, що сприяють зростанню обсягу судинного компартменту, здатне визвати невідповідність між об’ємом внутрішньосудинної рідини та об’ємом судинного русла, що може мати наслідком гіпоперфузію. Наші спостереження показали, що раптовому зменшенню показників артеріального тиску (АТ) під час операції передувало швидке зростання ПІ майже до нормальних значень (4,0 %). Корекція ЦГД проводилася за рахунок збільшення швидкості інфузійної терапії та використання вазопресорів.
Висновок. Раптове зростання ПІ під час операцій під загальною анестезією є предиктором формування недостатності судинного тонусу, зменшення показників АТ та наступної гіпоперфузії. Моніторинг ПІ доцільно використовувати для контролю стану ЦГД та периферичного кровообігу під час тривалих травматичних операцій з метою удосконалення безпеки анестезіологічних втручань.


Повернутися до номеру