Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" 4 (75) 2016

Повернутися до номеру

Взаємозв’язок рівня креатиніну та неренальних факторів

Автори: Максимчук Н.О., Коновчук В.М.
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Маркери, що використовуються у клініці, потребують встановлення чутливості та специфічності, оскільки є орієнтирами прийняття клінічного рішення і, таким чином, безпосередньо впливають на прогноз одужання кожного пацієнта.
Мета: встановити наявність зв’язку між рівнем креатиніну у сироватці крові та неренальними факторами. 
Матеріали і методи. У дослідження включено 100 хворих з операціями на поверхні тіла і малими гнійними операціями. Визначення вмісту креатиніну проводили у крові методом Яффе — Поппера з депротеїнізацією пікриновою кислотою. Первинні результати наукового дослідження заносили в електронну базу даних. База даних була розроблена нами для уніфікації вводу, зберігання та обчислення результатів за допомогою програмної оболонки Microsoft Access (Microsoft Copr., 1992–2012). Кореляційний аналіз проводили у програмі SPSS for Windows 17.0 (SPSS Inc., 1989–2010).
Результати та обговорення. Коефіцієнт кореляції r для чоловічої статі — 0,336. При цьому для віку і чоловічої статі r становив 0,589. Для всіх пацієнтів незалежно від статі було характерне зростання рівня креатиніну з віком, причому прямий кореляційний зв’язок за коефіцієнтом кореляції — 0,779. Із збільшенням маси тіла рівень креатиніну у плазмі крові також зростав, r становив 0,651.
Висновки. Рівень креатиніну може змінюватись в широкому діапазоні залежно від багатьох неренальних факторів (вік, стать, маса тіла), що повинно обов’язково враховуватись у клініці.


Повернутися до номеру