Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" 4 (75) 2016

Повернутися до номеру

Зміни показників фукцій нирок при синдромі ендогенної інтоксикації гнійно-септичного генезу як прогностичні маркери

Автори: Максимчук Н.О., Коновчук В.М.
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Синдром ендогенної інтоксикації, як провідна ланка патогенезу та взаємообтяжуючий фактор при гнійно-септичних ускладненнях, вимагає розробки чітких критеріїв оцінки стану пацієнта шляхом моніторингу провідного органа системи детоксикації оргазму — нирок.
Мета: вивчити показники функцій нирок (іоно-, волюмо-, осморегуляторної, детоксикаційної, екскреторної) при синдромі ендогенної інтоксикації гнійно-септичного генезу (СЕІ ГСГ).
Матеріали і методи. Відповідно до розроблених критеріїв включення досліджено показники функцій нирок при СЕІ ГСГ у 22 хворих та синдромі системної запальної відповіді у 13 хворих (контрольна група). Використовували наступні методи: загальний аналіз сечі, креатинін та сечовина крові, креатинін сечі, іонограма, визначення рівня молекул середньої маси, ультрасонографія, розрахункові та статистичні методи. Рівень ендотоксикозу оцінювався за допомогою клітинно-гуморального індексу інтоксикації. 
Результати та обговорення. Рівень діурезу у хворих обох груп статистично не відрізнявся та становив 0,95 ± 0,04 мл/хв та 0,68 ± 0,03 мл/хв у пацієнтів контрольної та порівняльної груп відповідно. Проте рівень креатиніну у плазмі крові був більший — 156,0 ± 4,2 ммоль/л порівняно з контролем. З іншого боку, спостерігались суттєві зміни швидкості клубочкової фільтрації (у групі І — 66,0 ± 2,1 мл/хв та 118,0 ± 2,7 у контролі), абсолютної реабсорбції води (у групі І — 65,34 ± 1,86 мл/хв та 117,04 ± 1,84 мл/хв 
у контролі) та екскреції електролітів (Na — 59,0 ± 4,6 мкмоль/хв у групі І та 106,0 ± 4,0 мкмоль/хв 
у контролі; K — 50,6 ± 3,0 мкмоль/хв у групі І та 64,0 ± 3,1 мкмоль/хв у контролі). Указані зміни корелювали із рівнем ендотоксикозу. Чутливість коливалась від 30 % для значення швидкості діурезу до 62 % для рівня креатиніну крові.
Висновки. Досліджувані показники функцій нирок при синдромі ендогенної інтоксикації гнійно-септичного генезу мають задовільну чутливість для прогнозування стану пацієнта.


Повернутися до номеру