Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Профілактика післяопераційної когнітивної дисфункції препаратом гліятон (холіну альфосцерат) у пацієнтів хірургічного профілю після загальної анестезії

Authors: Матвійчук М.С., Москалець С.М., Філоновіч Л.М., Гордіна С.Г., Компанієць Д.В., Белевцова І.О., Назаренко Т.В., Щербина К.О., Іванютін А.В.
КЗ «МЛШМД ДОР», м. Дніпродзержинськ, Україна

Sections: Medical forums

print version

Метою дослідження було встановлення ефективності гліятону (холіну альфосцерату), який є центральним холіноміметиком, на час пробудження та тривалість відновлення свідомості після загальної анестезії.
Матеріали і методи. На базі Дніпродзержинського КЗ «МЛШМД ДОР» проведене ретроспективне контрольоване дослідження у пацієнтів хірургічного профілю при термінових втручаннях після загальної анестезії. Обслідувано 36 хворих, за добровільною інформованою згодою, віком від 36 до 60 років, котрим проводилось термінове втручання під загальною анестезією в стандартному дозуванні препаратів тривалістю понад годину, без значної супутньої патології. Хворі були розподілені на 2 групи. Група 1 (n = 18) — вводився гліятон в дозі 1000 мг 
(250 мг/мл — 4 мл) внутрішньовенно на початку накладання швів та при завершенні введення будь-яких анестетиків. Побічних реакцій у вигляді нудоти та блювоти не спостерігали. Група 2 (n = 18) — проводилась ретроспективна оцінка за наркозними картами без введення гліятону. Критерієм оцінки служив час перебування пацієнта на штучній вентиляції легень, відновлення свідомості пацієнтів після пробудження при відновленні рефлексів та м’язового тонусу, адекватного спонтанного дихання та здатності виконування команд.
Результати та обговорення. При аналізі часу від останнього введення анестетика до екстубації трахеї було виявлено статистично значну різницю між пацієнтами контрольної групи та групи з використанням препарату гліятон, що свідчило про вірогідно краще відновлення свідомості після оперативних втручань в умовах загальної анестезії. 
Висновки. Гліятон значно скорочує час пробудження та екстубації пацієнтів у найближчий післяопераційний період. Отримані дані дозволяють рекомендувати введення препарату гліятон в дозі 1000 мг пацієнтам хірургічного профілю після загальної анестезії з метою профілактики післяопераційної когнітивної дисфункції.

Similar articles

Study of Gliaton (Choline Alfoscerate) Impact on the Postoperative Period in Patients after General Anesthesia
Authors: Semenenko A.I. - Vinnytsia National Medical University named after M.I. Pyrohov, Vinnytsia, Ukraine; Sursaiev Yu.Ye. - City Clinical Emergency Hospital, Vinnytsia, Ukraine; Datsiuk O.I., Semenenko N.O. - Vinnytsia National Medical University named after M.I. Pyrohov, Vinnytsia, Ukraine
"Emergency medicine" 2 (73) 2016
Date: 2016.05.16
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Gliatiline in Complex Intensive Care of Early Postoperative Period of Surgical Patients with Wound Dystrophy in Clinical Picture of Polytrauma
Authors: Nikonov V.V., Krivobok V.I., Biletsky O.V., Pavlenko A.Yu., Biletska M.O. - Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education; Kharkiv Municipal Clinical Hospital of Emergency Medical Care named after prof. O.I. Meshchaninov, Kharkiv, Ukraine
"Emergency medicine" 6 (69) 2015
Date: 2016.01.20
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Ніконов В.В., Кривобок В.і., Білецький О.В., Павленко А.Ю., Білецька М.О. Харківська медична академія післядипломної освіти Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова
"Emergency medicine" 3(34) 2011
Date: 2011.06.15
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Післяопераційна когнітивна дисфункція у жінок середнього віку: інцидентність та методи профілактики
Authors: Лісний І.І., Бєлка К.Ю., Клімчук Л.В., Воробйова Л.І., Кабанчук Ю.В., Катриченко М.О., Сидоренко К.Д., Балахонов О.І. - Національний інститут раку, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ
"Emergency medicine" 6 (53) 2013
Date: 2013.11.13
Categories: Medicine of emergency, Obstetrics and gynecology, Neurology, Surgery, Psychiatry
Sections: Clinical researches

Back to issue