Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Комбінована анестезія при апендектомії

Authors: Матвійчук М.С., Гордіна С.Г., Філонович Л.М., Назаренко Т.В., Белевцова І.О., Компанієць Д.В., Щербина К.О., Іванютін А.В., Москалець С.М.
КЗ «МЛШМД ДОР», м. Дніпродзержинськ, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: оцінка перебігу комбінованого анестезіологічного забезпечення та периопераційного періоду при апендектомії. 
Матеріали і методи. Проаналізовано результати лікування 60 пацієнтів, прооперованих з приводу гострого апендициту, віком від 25 до 60 років, за операційно-наркозним ризиком АSА ІІ–ІІІ та середньою тривалістю 60 хвилин. Пацієнтів розділили на дві групи: основна — загальна анестезія з інфільтраційною анестезією операційного поля місцевим анестетиком (n = 35) і контрольна — загальна анестезія без інфільтраційної анестезії операційного поля (n = 25).
З дослідження виключено пацієнтів, які мали протипоказання до застосування місцевих анестетиків, судоми в анамнезі, серцеві блокади. Оцінку періоду відновлення після загального знеболення проводили за такими критеріями: 
— час пробудження після анестезії;
— рівень відновлення за модифікованою шкалою Альдрета;
— нудота та блювання протягом двох годин після операції;
— оцінка болю за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ) протягом доби.
Висновки. 1. При застосуванні комбінованої анестезії (загальна анестезія зі штучною вентиляцією легень (ШВЛ) та загальна анестезія без ШВЛ з інфільтраційною анестезією місцевими анестетиками операційного поля) у пацієнтів основної групи були зменшені дози наркотичних анальгетиків та анестетиків під час наркозного забезпечення, також час пробудження був вірогідно коротший порівняно з пацієнтами контрольної групи. 2. Знеболювання в ранньому післяопераційному періоді проводилось нестероїдними протизапальними препаратами (кейвер, дексалгін). В основній групі вираженість больового синдрому була вірогідно нижчою за ВАШ. Нудоти та блювання в основній групі не відмічено, у контрольній групі — у двох випадках, що коригувалось введенням ондансетрону 4–8 мг в/в. 3. В основній групі задоволеність пацієнтів наданням анестезіологічного забезпечення була вищою за контрольну групу.

Similar articles

Authors: Матвійчук М.С., Москалець С.М., Філоновіч Л.М., Гордіна С.Г., Компанієць Д.В., Белевцова І.О., Назаренко Т.В., Щербина К.О., Іванютін А.В.
КЗ «МЛШМД ДОР», м. Дніпродзержинськ, Україна

"Emergency medicine" 4 (75) 2016
Date: 2016.08.31
Sections: Medical forums
Study of Gliaton (Choline Alfoscerate) Impact on the Postoperative Period in Patients after General Anesthesia
Authors: Semenenko A.I. - Vinnytsia National Medical University named after M.I. Pyrohov, Vinnytsia, Ukraine; Sursaiev Yu.Ye. - City Clinical Emergency Hospital, Vinnytsia, Ukraine; Datsiuk O.I., Semenenko N.O. - Vinnytsia National Medical University named after M.I. Pyrohov, Vinnytsia, Ukraine
"Emergency medicine" 2 (73) 2016
Date: 2016.05.16
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Перший досвід використання препарату Пропофол-Ново в програмах анестезіологічного забезпечення лапароскопічних холецистектомій та оперативних втручань в отоларингології
Authors: Бондар М.В., Кондратенко С.О., Гончарук С.С., Вінніченко В.І. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, Олександрівська міська клінічна лікарня, м. Київ
"Emergency medicine" 3 (50) 2013
Date: 2013.06.05
Categories: Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency, Surgery, Otorhinolaryngology
Sections: Clinical researches

Back to issue