Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Комбінована анестезія при апендектомії

Authors: Матвійчук М.С., Гордіна С.Г., Філонович Л.М., Назаренко Т.В., Белевцова І.О., Компанієць Д.В., Щербина К.О., Іванютін А.В., Москалець С.М.
КЗ «МЛШМД ДОР», м. Дніпродзержинськ, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: оцінка перебігу комбінованого анестезіологічного забезпечення та периопераційного періоду при апендектомії. 
Матеріали і методи. Проаналізовано результати лікування 60 пацієнтів, прооперованих з приводу гострого апендициту, віком від 25 до 60 років, за операційно-наркозним ризиком АSА ІІ–ІІІ та середньою тривалістю 60 хвилин. Пацієнтів розділили на дві групи: основна — загальна анестезія з інфільтраційною анестезією операційного поля місцевим анестетиком (n = 35) і контрольна — загальна анестезія без інфільтраційної анестезії операційного поля (n = 25).
З дослідження виключено пацієнтів, які мали протипоказання до застосування місцевих анестетиків, судоми в анамнезі, серцеві блокади. Оцінку періоду відновлення після загального знеболення проводили за такими критеріями: 
— час пробудження після анестезії;
— рівень відновлення за модифікованою шкалою Альдрета;
— нудота та блювання протягом двох годин після операції;
— оцінка болю за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ) протягом доби.
Висновки. 1. При застосуванні комбінованої анестезії (загальна анестезія зі штучною вентиляцією легень (ШВЛ) та загальна анестезія без ШВЛ з інфільтраційною анестезією місцевими анестетиками операційного поля) у пацієнтів основної групи були зменшені дози наркотичних анальгетиків та анестетиків під час наркозного забезпечення, також час пробудження був вірогідно коротший порівняно з пацієнтами контрольної групи. 2. Знеболювання в ранньому післяопераційному періоді проводилось нестероїдними протизапальними препаратами (кейвер, дексалгін). В основній групі вираженість больового синдрому була вірогідно нижчою за ВАШ. Нудоти та блювання в основній групі не відмічено, у контрольній групі — у двох випадках, що коригувалось введенням ондансетрону 4–8 мг в/в. 3. В основній групі задоволеність пацієнтів наданням анестезіологічного забезпечення була вищою за контрольну групу.


Back to issue