Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Ефективність раннього ентерального харчування в комплексі інтенсивної терапії політравми

Authors: Матолінець Н.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Тяжка механічна травма викликає стрімку активацію і швидке виснаження всіх механізмів адаптації, супроводжується специфічними змінами в усіх системах травмованого організму з розвитком синдрому гіперметаболізму-гіперкатаболізму. Необхідність ідентифікувати, лікувати, попереджувати тяжкі порушення нутритивного балансу у пацієнтів з політравмою залишається критичним аспектом лікування. 
Мета: оцінити ефективність раннього ентерального харчування в комплексі інтенсивної терапії пацієнтів з політравмою.
Матеріали і методи. Робота виконувалася на базі відділення анестезіології та інтенсивної терапії міської лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова. У дослідження включені 28 пацієнтів з тяжкою політравмою. Проводилася оцінка нутритивного статусу та розрахунок необхідного складу та енергетичної цінності сумішей для харчування з метою досягнення позитивного балансу азоту. Використовували режим раннього ентерального харчування в перші 12–24 години, відразу після гемодинамічної стабілізації пацієнта. Введення нутритивної суміші проводилося через назогастральний зонд шляхом безперервної інфузії, починаючи зі швидкості 25 мл/год, поступово збільшуючи швидкість до досягнення рівня цільових величин з контролем резидуального об’єму (не більше 200 мл). При неефективності назогастрального ентерального харчування встановлювали назоеюнальний зонд і проводили інтестинальне харчування, що забезпечувало більш раннє досягнення цільових значень. Використовували харчові суміші, адаптовані до функціонального стану органів травлення і органної/поліорганної дисфункції/недостатності. 
Результати та обговорення. При плануванні метаболічної підтримки травмованих пацієнтів першочергове значення має правильний вибір часу та методу нутритивної підтримки, складу та енергетичної цінності харчових сумішей з урахуванням тяжкості метаболічних зсувів та ступеня пошкодження шлунково-кишкового тракту, акцент на «метаболічне» лікування гастроінтестинальної дисфункції — провідного фактора формування і підтримки поліорганної недостатності, лімітуючого ентеральне харчування. 
Висновки. Неадекватне харчування підвищує ризик ускладнень, летальності, тривалості перебування в стаціонарі та вартості лікування. Використання раннього ентерального харчування в комплексі нутритивної підтримки у пацієнтів з політравмою повинно розглядатися як компонент відновлення енергетичного та білкового балансу відразу після стабілізації вітальних функцій.


Back to issue