Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Шлях до лікарні без болю: проблеми та перші надбання з досвіду Луцької міської клінічної лікарні

Authors: Мельник Р.В., Духневич Л.П., Семицький Я.В., Федорчук О.Т., Фрончко В.П.
КЗ «Луцька міська клінічна лікарня», м. Луцьк, Україна

Sections: Medical forums

print version

Проблема болю стара, як і саме людство. Біль супроводжує людину все життя, є невід’ємною складовою нашого буття, сигналом про небезпеку і, зрештою, основною скаргою, що заставляє звернутися до лікаря. На жаль, окрім напруженого соціально-економічного становища, техногенних катастроф, воєнних конфліктів, а також неадекватного ставлення обивателя до болю, не меншої шкоди завдають медичні традиції та непоінформованість медпрацівників щодо можливостей лікування болю. Луцька міська клінічна лікарня поступально рухається до «Лікарні без болю» з 2010 року. За цей час проведено 2 науково-практичні конференції з проблеми лікування болю, призначено позаштатного альголога, розроблено й впроваджено локальний протокол премедикації та післяопераційного знеболення. Також проводяться лекції на обласних товариствах анестезіологів, хірургів, ортопедів-травматологів, на курсах підвищення кваліфікації середнього медперсоналу, консультації в інших закладах міста. Розроблено методичні рекомендації з лікування післяопераційного болю для лікарів багатопрофільних лікарень. У стадії розробки локальні протоколи з лікування хронічних больових синдромів. Системна робота приносить відчутний прогрес у розв’язанні проблеми болю. Болючі маніпуляції, перев’язки виконуються під загальною, реґіонарною анестезією або на тлі седації чи відповідної премедикації. У післяопераційному періоді зникли епізоди проривного болю. Реалізується мультимодальний підхід до лікування больових синдромів. Відійшла в минуле практика призначення анальгетиків за потребою, 2–3 нестероїдних протизапальних препаратів одночасно. Адекватними стали оцінка та лікування нейропатичного болю.


Similar articles

Authors: Никонов В.В., Білецький О.В., Павленко А.Ю., Трофимова І.В., Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківська міська клінічна лікарня № 2, міський центр «Діабетична стопа»
"Emergency medicine" 1-2(32-33) 2011
Date: 2011.04.07
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Authors: Никонов В.В., Білецький О.В., Павленко А.Ю., Трофимова І.В., Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківська міська клінічна лікарня № 2, міський центр «Діабетична стопа»
International journal of endocrinology 2 (34) 2011
Date: 2011.05.04
Categories: Endocrinology
Evaluating the Quality of Early Postoperative Analgesia in Patients with Hip Arthroplasty
Authors: Семененко А.І., Дмитрієв Д.В., Дацюк О.І. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна; Сурсаєв Ю.Є. - Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Вінниця, Україна
"Emergency medicine" 3 (74) 2016
Date: 2016.06.16
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue