Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Метаболічні зміни у хворих після порушення мозкового кровообігу за геморагічним типом

Authors: Мінов С.В., Міроненко О.В., Пархоменко О.В., Журахівський О.Ю.
Відділення інтенсивної терапії та анестезіології № 1 Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, м. Київ, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета дослідження полягала у визначенні ролі церулоплазміну та малонового діальдегіду в патогенезі гепатоцеребральної дистрофії. Були досліджені зміни концентрації малонового діальдегіду в сироватці крові, що, зі свого боку, свідчило про збільшення інтенсивності перекисного окиснення ліпідів разом із пригніченням антиоксидантного захисту. 
Матеріали та методи. В обстеженні були оброблені дані від 30 хворих із гострим порушенням мозкового кровообігу за геморагічним типом, що виникло внаслідок розриву мішкоподібних аневризм різної локалізації. Хворі були розділені на 2 групи. До 1-ї групи відносили хворих із комбінованою терапією з додаванням препарату цитофлавін, у 2-й групі проводили тільки комбіновану терапію. 
Результати. Було отримано дані, що після застосування препарату цитофлавін вміст церулоплазміну збільшувався і наближався до норми, на відміну від показників після комбінованої терапії. Це свідчило про порушення енергетичного обміну. Концентрація показника малонового діальдегіду збільшувалась, що свідчило про зрив компенсаторних можливостей забезпечення гомеостазу. Після застосування цитофлавіну цього не спостерігали. 
Висновки. Використання препарату цитофлавін у поєднанні з комбінованою терапією сприяє відновленню вмісту церулоплазміну в ранні та середні строки спостереження зі збереженням цих показників у віддалений період, а вміст малонового діальдегіду наближався до норми в середні та віддалені строки дослідження.

Similar articles

Засоби, що покращують мозковий кровообіг, при тотальній внутрішньовенній анестезії у хворих, яким виконували гастропанкреатодуоденальну резекцію
Authors: Вишинський К.Б. - головний обласний позаштатний анестезіолог Житомирської області, завідуючий відділенням інтенсивної терапії післяопераційних хворих, Житомирської обласної клiнiчної лiкарнi iм. O.Ф. Гербачевського; Шевчук О.В. - лікар-анестезіолог відділення інтенсивної терапії післяопераційних хворих, Житомирської обласної клiнiчної лiкарнi iм. O.Ф. Гербачевського
"Emergency medicine" 6 (53) 2013
Date: 2013.11.13
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Мінов С.В., Міроненко О.В., Пархоменко О.В., Журахівський О.Ю.
Відділення інтенсивної терапії та анестезіології № 1 Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" 4 (75) 2016
Date: 2016.08.31
Sections: Medical forums
Препарат Цитофлавін® у лікуванні дисциркуляторної енцефалопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу: досвід використання
Authors: Черноброва О.І. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; Літвінова С.В., Черноброва В.І., Ферубко А.С. - Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр; Маруа Хаюк - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; Головань А.В. - Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр
International journal of endocrinology 5 (69) 2015
Date: 2015.12.13
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual

Back to issue