Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" 4 (75) 2016

Повернутися до номеру

Метаболічні зміни у хворих після порушення мозкового кровообігу за геморагічним типом

Автори: Мінов С.В., Міроненко О.В., Пархоменко О.В., Журахівський О.Ю.
Відділення інтенсивної терапії та анестезіології № 1 Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, м. Київ, Україна

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Мета дослідження полягала у визначенні ролі церулоплазміну та малонового діальдегіду в патогенезі гепатоцеребральної дистрофії. Були досліджені зміни концентрації малонового діальдегіду в сироватці крові, що, зі свого боку, свідчило про збільшення інтенсивності перекисного окиснення ліпідів разом із пригніченням антиоксидантного захисту. 
Матеріали та методи. В обстеженні були оброблені дані від 30 хворих із гострим порушенням мозкового кровообігу за геморагічним типом, що виникло внаслідок розриву мішкоподібних аневризм різної локалізації. Хворі були розділені на 2 групи. До 1-ї групи відносили хворих із комбінованою терапією з додаванням препарату цитофлавін, у 2-й групі проводили тільки комбіновану терапію. 
Результати. Було отримано дані, що після застосування препарату цитофлавін вміст церулоплазміну збільшувався і наближався до норми, на відміну від показників після комбінованої терапії. Це свідчило про порушення енергетичного обміну. Концентрація показника малонового діальдегіду збільшувалась, що свідчило про зрив компенсаторних можливостей забезпечення гомеостазу. Після застосування цитофлавіну цього не спостерігали. 
Висновки. Використання препарату цитофлавін у поєднанні з комбінованою терапією сприяє відновленню вмісту церулоплазміну в ранні та середні строки спостереження зі збереженням цих показників у віддалений період, а вміст малонового діальдегіду наближався до норми в середні та віддалені строки дослідження.


Повернутися до номеру