Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" 4 (75) 2016

Повернутися до номеру

Фактори ризику та профілактика тромбоемболії легеневої артерії у хворих із нейрохірургічною патологією

Автори: Мінов С.В., Міроненко О.В., Пархоменко О.В., Журахівський О.Ю.
Відділення інтенсивної терапії та анестезіології № 1 Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, м. Київ, Україна

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Мета: визначити фактори ризику тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА) у післяопераційному періоді у хворих із нейрохірургічною патологією та їх методи профілактики. 
Матеріали та методи. Дослідження проводили на основі даних з історій хвороб 163 хворих із ней–рохірургічною патологією. Хворі були розділені на дві групи. До 1-ї групи входили пацієнти, які померли внаслідок ТЕЛА в післяопераційному періоді (n = 63), до 2-ї — пацієнти, які не мали тромбоемболічних ускладнень (n = 100). 
Результати. Хворі мали супутню патологію, як чоловіки, так і жінки. Смертність унаслідок ТЕЛА у віці 41–60 років у 2 рази вища за таку у хворих віком 18–40 років, у віці старше 60 років — у 2,5 раза більша, ніж у групі хворих віком 18–40 років. Смертність від ТЕЛА у хворих із тромбофлебітом нижніх кінцівок у 3 рази частіша, із гіпертонічною хворобою — у 2,61 раза, при фібриляції та миготінні передсердь — більше ніж у 2 рази порівняно з хворими, які не мали такої патології. Збільшує смертність від ТЕЛА: підвищений рівень гематокриту — у 1,4, цукровий діабет — у 1,21 раза. Ожиріння не підвищує ризик смерті внаслідок ТЕЛА. 
Висновки. Факторами, що підвищували ризик ТЕЛА, є тромбофлебіт судин нижніх кінцівок, гіпертонічна хвороба та фібриляція, миготіння передсердь. Помірний ризик смертності викликали цукровий діабет та підвищений рівень гематокриту, а стать та ожиріння не впливали. До профілактичних заходів рекомендовані: еластична компресія нижніх кінцівок перед, під час і після операції; рання активізація після операції; адекватна гідратація; переміжна пневматична компресія нижніх кінцівок; призначення низькомолекулярного гепарину або нефракціонованого гепарину через кілька днів після операції під суворим контролем згортаючої системи крові.


Повернутися до номеру