Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Фактори ризику та профілактика тромбоемболії легеневої артерії у хворих із нейрохірургічною патологією

Authors: Мінов С.В., Міроненко О.В., Пархоменко О.В., Журахівський О.Ю.
Відділення інтенсивної терапії та анестезіології № 1 Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, м. Київ, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: визначити фактори ризику тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА) у післяопераційному періоді у хворих із нейрохірургічною патологією та їх методи профілактики. 
Матеріали та методи. Дослідження проводили на основі даних з історій хвороб 163 хворих із ней–рохірургічною патологією. Хворі були розділені на дві групи. До 1-ї групи входили пацієнти, які померли внаслідок ТЕЛА в післяопераційному періоді (n = 63), до 2-ї — пацієнти, які не мали тромбоемболічних ускладнень (n = 100). 
Результати. Хворі мали супутню патологію, як чоловіки, так і жінки. Смертність унаслідок ТЕЛА у віці 41–60 років у 2 рази вища за таку у хворих віком 18–40 років, у віці старше 60 років — у 2,5 раза більша, ніж у групі хворих віком 18–40 років. Смертність від ТЕЛА у хворих із тромбофлебітом нижніх кінцівок у 3 рази частіша, із гіпертонічною хворобою — у 2,61 раза, при фібриляції та миготінні передсердь — більше ніж у 2 рази порівняно з хворими, які не мали такої патології. Збільшує смертність від ТЕЛА: підвищений рівень гематокриту — у 1,4, цукровий діабет — у 1,21 раза. Ожиріння не підвищує ризик смерті внаслідок ТЕЛА. 
Висновки. Факторами, що підвищували ризик ТЕЛА, є тромбофлебіт судин нижніх кінцівок, гіпертонічна хвороба та фібриляція, миготіння передсердь. Помірний ризик смертності викликали цукровий діабет та підвищений рівень гематокриту, а стать та ожиріння не впливали. До профілактичних заходів рекомендовані: еластична компресія нижніх кінцівок перед, під час і після операції; рання активізація після операції; адекватна гідратація; переміжна пневматична компресія нижніх кінцівок; призначення низькомолекулярного гепарину або нефракціонованого гепарину через кілька днів після операції під суворим контролем згортаючої системи крові.

Similar articles

Authors: Фіщенко В.О., Рубленко А.М., Кафедра травматології та ортопедії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
"Тrauma" Том 13, №1, 2012
Date: 2012.05.04
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: KOHLER Hans Peter, MD, FACP Professor of Medicine, Secretary General ISIM Department of Medicine, Spital Netz Bern Hospitals & Department of Hematology, University Hospital, Inselspital, University of Bern, Switzerland
"Internal medicine" 5-6(17-18)-2009
Date: 2010.05.15
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Сучасні проблеми фібриляції передсердь
Authors: В.І. Денесюк
д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
О.В. Денесюк
к.м.н., доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"News of medicine and pharmacy" 7 (618) 2017
Date: 2017.07.10
Sections: Specialist manual
Authors: Ломей Я.І., Цюк І.І., Ломей Ю.Я. Сколівська ЦРЛ Львівської області Бюро судово­медичної експертизи ГУОЗ ЛОДА
"Emergency medicine" 7-8 (38-39) 2011
Date: 2012.01.12
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency

Back to issue