Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Запобігання розвитку гіпоксичного набряку головного мозку після зупинки ефективного кровообігу

Authors: Ніконов В.В., Курсов С.В., Феськов О.Е., Воронцов В.Л., Півненко М.О.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: визначення ефекту протинабрякової терапії з використанням гіпертонічних сольових розчинів багатоатомних спиртів та петлевих діуретиків у хворих, які підверглися реанімаційній акції. 
Матеріали та методи. 16 хворих після проведеної реанімаційної акції, в яких патологія центральної нервової системи при надходженні до відділу інтенсивної терапії не була основною. У 1-шу годину після відновлення кровообігу пацієнтам в/в вводили 400 мл гіпертонічного розчину, більшу долю осмолярності якого забезпечували сорбітол, лактат та хлорид натрію (1670 мосм/л), а слідом — 60–80 мг фуросеміду. Проводилася інотропна підтримка з цільовим середнім артеріальним тиском 100 мм рт.ст. Результати порівнювали з даними інших 16 хворих, які не одержали гіпертонічного розчину. Оцінювали неврологічний статус, показники реоенцефалограми (РЕГ), дані ядерно-магнітної резонансної комп’ютерної томографії (ЯМРКТ) головного мозку (ГМ). 
Результати та обговорення. У 1-шу годину після відновлення кровообігу при РЕГ спостерігалося значне зростання кровонаповнення ГМ. Амплітуда РЕГ перевищувала амплітуду стандартного калібрувального сигналу більше ніж у 2–2,5 раза. У групі порівняння та при незабезпеченні рівня систолічного артеріального тиску 90–100 мм рт.ст. через 3 години після зупинки серця об’ємний кровоплин у ГМ різко зменшувався та амплітуда основної хвилі РЕГ не сягала 1/2 калібрувальної амплітуди, що відбивало набряк ГМ. При застосуванні гіпертонічного розчину та діуретиків амплітуда основної хвилі РЕГ становила 0,75–0,8 калібрувальної, а в 2 випадках їй дорівнювала. У цих хворих була більш швидка позитивна динаміка за шкалою Глазго, у подальшому зареєстровані менші об’єми ішемічного ураження ГМ за даними ЯМРКТ. 
Висновок. Застосування після реанімації гіпертонічних сольових розчинів сорбітолу з наступним введенням діуретиків запобігало розвитку гіпоксичного набряку ГМ.


Back to issue