Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" 4 (75) 2016

Повернутися до номеру

Ефекти надання медичної допомоги у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією за протоколами лікування мозкового інсульту

Автори: Ніконов В.В., Курсов С.В., Феськов О.Е., Чернов О.Л., Шарлай К.Ю.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Мета: оцінити ефекти застосування терапії згідно зі змістом наказів № 602 (2012) і № 34 (2014) МОЗ України в пацієнтів із дисциркуляторною енцефалопатією (ДЕ), в яких була підозра формування мозкового інсульту (МІ), за даними інтенсивного спостереження та реоенцефалографічного (РЕГ) дослідження. 
Матеріали та методи. Проводилася оцінка за шкалою Глазго, неврологічного статусу, даних ЯМРКТ-дослідження, показників центральної гемодинаміки, насичення капілярної крові киснем, результатів РЕГ у 62 хворих із ДЕ, які надходили до клініки в стані сопору та коми з підозрою на ішемічний МІ. 
Результати та обговорення. Комплекс лікувальних заходів, що включав оксигенацію, модуляцію центральної гемодинаміки й церебрального кровоплину через волемічну інфузійну підтримку та корекцію серцевого ритму, корекцію рівня глікемії та застосування протисудомних препаратів, уже через 24 години сприяв покращенню стану свідомості із вірогідним зростанням оцінки за шкалою Глазго, зменшенням інших проявів неврологічного дефіциту, припиненню судомної активності, відновленню нормального темпу діурезу та нормалізації осмолярності плазми. За даними РЕГ, відбувалося зростання амплітудних показників основної хвилі до стандартної амплітуди калібрувального сигналу, що свідчило про забезпечення достатнього об’єму церебрального кровообігу, стабілізувалася форма плетизмографічних комплексів, зменшувалася варіабельність їх амплітудних та часових характеристик. 
Висновок. Принципи терапії та комплекс лікувальних заходів, що передбачені змістом протоколів в наказах МОЗ України для хворих із МІ, є цілком придатними для надання екстреної медичної допомоги й забезпечення раннього госпітального етапу в пацієнтів із тяжкими проявами ДЕ.


Повернутися до номеру