Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" 4 (75) 2016

Повернутися до номеру

Дослідження епідеміології факторів ризику в плановій анестезіології

Автори: Полінчук І.С., Гардубей Є.Ю., Полінчук І.М., Малахов П.С., Сидорко Ю.В., Арбузова В.О., Цимбал Ю.Ф., Туряниця С.В., Степаненко П.П.
КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша», м. Херсон, Україна

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Актуальність. Незважаючи на досягнення сучасної медичної науки та заходи профілактики, рівень післяопераційної летальності в плановій хірургії залишається високим і, за різними даними, становить від 0,09 до 0,45 %. Урахування факторів періопераційного ризику є дієвим чинником зниження цього показника. 
Мета: підвищення безпеки пацієнтів у періопераційному періоді при планових оперативних втручаннях шляхом вивчення та узагальнення питань епідеміології факторів ризику. Для досягнення цієї мети поставлено завдання: вивчити структуру пацієнтів планової анестезіології за певними ознаками (стать, вік, індекс маси тіла (ІМТ), супутня патологія) для розподілу на групи за шкалою операційно-анестезіологічного ризику ASA. 
Матеріали та методи. Дослідження проведене за матеріалами роботи відділення анестезіології та інтенсивної терапії (ВАІТ) КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша» за період 2014–2015 рр. Проаналізовані показники 614 пацієнтів, які були прооперовані в плановому порядку з приводу хронічного калькульозного холециститу, вентральної грижі. Використані методи епідеміологічного та демографічного аналізу. ІМТ визначався за формулою: m (кг)/h2 (м). 
Результати та обговорення. Загальна кількість пацієнтів становила 614 осіб, із них: чоловіків було 165 (26,87 %), жінок — 449 (73,13 %). Розподіл за віком: І категорія: молодий вік (18–45 років) — 148 осіб (24,10 %); ІІ категорія: середній вік (45–49 років) — 219 (35,67 %); ІІІ категорія: літній вік (60–74 роки) — 195 (31,76 %); IV категорія: старечий вік (75 років і старші) — 52 особи (8,47 %). За ІМТ пацієнти розподілилися таким чином: нормальна маса тіла — 85 осіб (13,84 %); надлишок ваги І ст. — 297 (48,37 %); ІІ ст. — 110 (17,92 %); ІІІ ст. — 88 (14,33 %); IV ст. — 34 особи (5,54 %). На основі анамнестичних даних, результатів додаткових обстежень, консультацій лікарів-фахівців виявлено, що поширеність основних нозологій у планових хірургічних пацієнтів була вищою, ніж у загальній популяції. Показник поширеності захворювань (захворюваності) у загальній популяції у віковій категорії понад 18 років становив 2073 випадки на 1000 населення (за даними 2015 року), тобто в середньому на 1 дорослу людину припадало 2,072 нозології. Серед планових хірургічних пацієнтів цей показник був на рівні 2739 випадків у перерахунку на 1000 населення, що є вищим на 32,13 % від показника в загальній популяції. Ця тенденція відслідковується за усіма основними групами нозологій, крім захворювань, що належать до нозологічної групи «Травми і отруєння». Для прикладу: поширеність ішемічної хвороби серця в загальній популяції — 263,3 випадку на 1000 населення, у планових хірургічних пацієнтів — 294,7; гіпертонічної хвороби — 346,6 і 391,4 відповідно; цукрового діабету — 35,8 і 39,3; хронічного бронхіту — 79,5 і 90,3; хронічного гастриту — 81,8 і 103,2. За шкалою ASA планові хірургічні пацієнти розподілилися таким чином: клас І — 44 особи (7,17 %), клас ІІ — 347 (56,51 %), клас ІІІ — 223 (36,32 %). 
Висновки. 1. Категорія пацієнтів літнього та старечого віку в плановій хірургії становить 40,23 %. 2. Питома вага пацієнтів у плановій хірургії з I–IV ст. ожиріння становить 86,16 %. 3. Поширеність захворювань серед планових хірургічних пацієнтів вища порівняно із загальною популяцією.


Повернутися до номеру