Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" 4 (75) 2016

Повернутися до номеру

Удосконалення моніторингу та інтенсивної терапії мультиорганних порушень у хворих із геморагічним інсультом

Автори: Поталов С.О.(1), Серіков К.В.(1), Голдовський Б.М.(1), Сідь Є.В.(1), Яворська Б.В.(1), Серіков В.І.(2)
1 - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна
2 - Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Мета: вдосконалити методи динамічного моніторингу та заходи інтенсивної терапії (ІТ) мультиорганних порушень у критичних хворих із геморагічним інсультом. 
Матеріали та методи. Проведено ретроспективне, нерандомізоване дослідження 35 хворих із геморагічним інсультом. Середній вік хворих становив 64 ± 2 роки, із них чоловіків було 19 (54,3 %), середній вік яких — 65 ± 3 роки; жінок — 16 (45,7 %), середній вік — 64 ± 3 роки. 
Результати та обговорення. Удосконалення моніторингу та ІТ мультиорганних порушень у критичних хворих із геморагічним інсультом відбувалося з урахуванням уніфікованого клінічного протоколу «Геморагічний інсульт, 2013»: 1) контроль вітальних функцій; 2) забезпечення адекватного газообміну; 3) оцінка тяжкості геморагічного інсульту; 4) діагностичні заходи; 5) інфузійна терапія; 6) корекція гемодинаміки (корекція гіпертензії або гіпотензії); 7) гемостатична терапія; 8) корекція гіпертермії; 9) антибактеріальна терапія; 10) підтримка нормоглікемії (корекція гіперглікемії або гіпоглікемії); 11) корекція внутрішньочерепної гіпертензії; 12) протисудомна терапія; 13) нейрохірургічне лікування (за показаннями); 14) зондове ентеральне харчування; 15) контроль порушень коагуляційних властивостей крові. 
Висновки. Визначення тяжкості геморагічного інсульту за шкалою National Institutes of Health Stroke Scale ґрунтується на знанні неврологічної симптоматики лікарем, який проводить оцінку, тоді як визначення вираженості мультиорганних порушень за системою Mainz Emergency Evaluation Score базується на клініко-лабораторній оцінці загального стану хворого. Під час застосування діагностичного моніторингу та методів інтенсивної терапії летальність становила 31,4 %.


Повернутися до номеру