Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" 4 (75) 2016

Повернутися до номеру

Принципи діагностики та методи корекції мультиорганних порушень при ішемічному інсульті

Автори: Серіков К.В.(1), Голдовський Б.М.(1), Поталов С.О.(1), Сідь Є.В.(1), Яворська Б.В.(1), Серіков В.І.(2)
1 - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна
2 - Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Мета: вдосконалити алгоритм інтенсивної терапії (ІТ) у критичних хворих з ішемічним інсультом залежно від вираженості мультиорганних порушень. 
Матеріали та методи. Проведено ретроспективне, нерандомізоване дослідження 48 критичних хворих із повторним ішемічним інсультом в умовах відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії КУ «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9». Середній вік хворих становив 70 ± 2 роки, із них чоловіків було 26 (54,2 %), середній вік яких становив 69,1 ± 1,0 року, жінок — 22 (45,8 %), середній вік — 71 ± 2 роки. 
Результати та обговорення. Корекція мультиорганних порушень проводилася з урахуванням наказу Міністерства охорони здоров’я України «Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги «Ішемічний інсульт», 2013» та рекомендацій American Heart Association/American Stroke Association, 2013»: 1) корекція порушень функції центральної нервової системи; 2) корекція внутрішньочерепної гіпертензії; 3) корекція порушень функції дихальної системи; 4) корекція порушень функції серцево-судинної системи (корекція гіпертензії або гіпотензії); 5) корекція порушень функції ендокринної системи (корекція гіперглікемії або гіпоглікемії). 
Висновки. Визначення тяжкості ішемічного інсульту за шкалою National Institutes of Health Stroke Scale потребує знання неврологічної симптоматики, тоді як визначення вираженості мультиорганних порушень за системою Indirect measure status scale (Шифрін Г.А., 2001) базується на клініко-лабораторній оцінці кисневого режиму організму хворих, що дозволяє своєчасно застосувати методи корекції в комплексі ІТ. Під час проведення діагностичних заходів та методів корекції інтенсивної терапії летальність становила 29,2 %.


Повернутися до номеру