Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Досвід надання нейрохірургічної допомоги при сучасній бойовій травмі

Authors: Сірко А.Г., Дзяк Л.А., Кобеляцький Ю.Ю., Гришин В.І., Йовенко І.О., Дубина В.М., Машин О.М.
Дніпропетровська медична академія МОЗ України, м. Дніпро, Україна
Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова, м. Дніпро, Україна

print version

Мета — аналіз результатів лікування потерпілих із тяжкими черепно-мозковими пораненнями (ЧМП). 
Матеріали та методи. Проведено аналіз результатів лікування 132 потерпілих із тяжкими ЧМП у 2014–2015 рр. Поранення були отримані під час локального збройного конфлікту на сході України. Дана категорія поранених становила 7,3 % від всіх (1797) потерпілих із зони АТО. При госпіталізації 84 (63,6 %) поранених мали порушення свідомості. У 73 (55,3 %) потерпілих діагностовані позачерепні ушкодження. Проникаючі поранення (із пошкодженням твердої оболонки головного мозку) виявлені в 93 (70,5 %) потерпілих. Поранення уламками мінно-вибухових пристроїв відмічались у 115 (87,1 %) потерпілих. Кульові поранення виявлені в 17 (12,9 %) випадках. Усі поранені оперовані. На основі досвіду попередніх локальних війн та власного досвіду виділені 3 головні задачі хірургічного лікування поранених. Для досягнення поставлених задач обґрунтовано виконання 12 основних етапів хірургічного втручання. Разом з анестезіологами-реаніматологами впроваджені стандарти та клінічні протоколи інтенсивної терапії ЧМП. 
Результати та обговорення. Померло 16 поранених. Летальність становила 12,1 %. Летальність при проникаючій травмі — 17,2 %. Усі поранені з непроникаючими травмами вижили. Летальність при кульових ЧМП — 41,2 %, при уламкових мінно-вибухових пораненнях — 4,3 %. 14 із 16 (87,5 %) поранених, які померли, надійшли до лікарні в коматозному стані. Летальність серед поранених, оперованих на етапі кваліфікованої медичної допомоги, —33,3 %, серед первинно оперованих в обласній лікарні — 5,6 %. У 14 випадках причиною смерті стали тяжкі первинні структурні ушкодження мозку і лише в 2 випадках — гнійно-септичні ускладнення. 
Висновки. Лікування тяжких ЧМП потребує мультидисциплінарного підходу. Результати лікування поранених із сучасною бойовою нейрохірургічною травмою залежать від виду снаряду, що ранить, характеру первинних ушкоджень головного мозку, тяжкості стану та рівня порушення свідомості при госпіталізації, повноти та своєчасності надання нейрохірургічної допомоги та інтенсивної терапії.

Similar articles

Outcomes of surgical treatment of combat gunshot craniocerebral injuries
Authors: Сірко А.Г.(1, 2)
(1) — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" 8 (87) 2017
Date: 2018.02.02
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Cірко А.Г., Дзяк Л.А., Мізякіна К.В.
Дніпропетровська медична академія МОЗ України, м. Дніпро, Україна
Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова, м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" 4 (75) 2016
Date: 2016.09.01
Sections: Medical forums
Medical Evacuation in the System of Proving Care for Wounded Persons with Gunshot Fractures of the Tibia and Extremity Avulsions during the Antiterrorist Operation
Authors: Король С.О. - Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
"Тrauma" Том 17, №4, 2016
Date: 2016.10.06
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual