Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Шляхи оптимізації надання медичної допомоги при черепно-мозкових пораненнях в умовах гібридної війни

Authors: Cірко А.Г., Дзяк Л.А., Мізякіна К.В.
Дніпропетровська медична академія МОЗ України, м. Дніпро, Україна
Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова, м. Дніпро, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: на основі аналізу повноти та якості надання медичної допомоги при черепно-мозкових пораненнях (ЧМП) запропонувати шляхи її оптимізації. 
Матеріали та методи. Проведено аналіз результатів лікування 132 потерпілих із тяжкими ЧМП. Поранення були отримані під час гібридної війни на сході України в 2014–2015 рр. Вивчено такі індикатори якості надання медичної допомоги при ЧМП: строки від моменту поранення до госпіталізації на етапі спеціалізованої медичної допомоги (СМД); строки від моменту поранення до початку нейрохірургічної операції; недоліки оперативних втручань на етапі кваліфікованої медичної допомоги (КМД); частота та причини виконання повторних оперативних втручань на етапі СМД; частота та характер ускладнень; рівень та основні причини летальності. 
Результати та обговорення. КМД пораненим надавали у військових шпиталях, міських та районних лікарнях Донецької та Луганської областей, СМД — в обласній клінічній лікарні м. Дніпро. На етапі КМД оперовано 53 (40,2 %) поранені. Повторно оперовано в обласній лікарні 23 поранені (43,4 %). Серед 79 первинно оперованих поранених в обласній лікарні реоперовано лише 8,9 %. У перші 12 годин із моменту поранення в обласній лікарні оперовано 29,4 % потерпілих, у перші 24 години — 57,8 %, у перші 72 години — 88 (86,3 %) поранених. Гнійно-септичні ускладнення діагностовано в 13 (9,8 %) поранених. Померло 16 потерпілих. Летальність становила 12,1 %. Летальність серед поранених, оперованих на етапі КМД, — 33,3 %, серед первинно оперованих на етапі СМД — 5,6%. У 14 випадках причиною смерті були тяжкі первинні структурні ушкодження мозку, і лише в 2 випадках — гнійно-септичні ускладнення. 
Висновки. З метою оптимізації надання медичної допомоги при ЧМП в умовах гібридної війни обґрунтовано застосування таких концептуальних підходів: концепції ранньої спеціалізованої ней–рохірургічної допомоги; інтенсивної терапії, направленої на профілактику вторинних ушкоджень головного мозку; концепції ранньої реконструктивної нейрохірургії в гострому періоді вогнепальних ЧМП.

Similar articles

Authors: Сірко А.Г., Дзяк Л.А., Кобеляцький Ю.Ю., Гришин В.І., Йовенко І.О., Дубина В.М., Машин О.М.
Дніпропетровська медична академія МОЗ України, м. Дніпро, Україна
Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова, м. Дніпро, Україна

Date: 2016.09.01
Outcomes of surgical treatment of combat gunshot craniocerebral injuries
Authors: Сірко А.Г.(1, 2)
(1) — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" 8 (87) 2017
Date: 2018.02.02
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Medical Evacuation in the System of Proving Care for Wounded Persons with Gunshot Fractures of the Tibia and Extremity Avulsions during the Antiterrorist Operation
Authors: Король С.О. - Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
"Тrauma" Том 17, №4, 2016
Date: 2016.10.06
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue