Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" 4 (75) 2016

Повернутися до номеру

Шляхи оптимізації надання медичної допомоги при черепно-мозкових пораненнях в умовах гібридної війни

Автори: Cірко А.Г., Дзяк Л.А., Мізякіна К.В.
Дніпропетровська медична академія МОЗ України, м. Дніпро, Україна
Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова, м. Дніпро, Україна

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Мета: на основі аналізу повноти та якості надання медичної допомоги при черепно-мозкових пораненнях (ЧМП) запропонувати шляхи її оптимізації. 
Матеріали та методи. Проведено аналіз результатів лікування 132 потерпілих із тяжкими ЧМП. Поранення були отримані під час гібридної війни на сході України в 2014–2015 рр. Вивчено такі індикатори якості надання медичної допомоги при ЧМП: строки від моменту поранення до госпіталізації на етапі спеціалізованої медичної допомоги (СМД); строки від моменту поранення до початку нейрохірургічної операції; недоліки оперативних втручань на етапі кваліфікованої медичної допомоги (КМД); частота та причини виконання повторних оперативних втручань на етапі СМД; частота та характер ускладнень; рівень та основні причини летальності. 
Результати та обговорення. КМД пораненим надавали у військових шпиталях, міських та районних лікарнях Донецької та Луганської областей, СМД — в обласній клінічній лікарні м. Дніпро. На етапі КМД оперовано 53 (40,2 %) поранені. Повторно оперовано в обласній лікарні 23 поранені (43,4 %). Серед 79 первинно оперованих поранених в обласній лікарні реоперовано лише 8,9 %. У перші 12 годин із моменту поранення в обласній лікарні оперовано 29,4 % потерпілих, у перші 24 години — 57,8 %, у перші 72 години — 88 (86,3 %) поранених. Гнійно-септичні ускладнення діагностовано в 13 (9,8 %) поранених. Померло 16 потерпілих. Летальність становила 12,1 %. Летальність серед поранених, оперованих на етапі КМД, — 33,3 %, серед первинно оперованих на етапі СМД — 5,6%. У 14 випадках причиною смерті були тяжкі первинні структурні ушкодження мозку, і лише в 2 випадках — гнійно-септичні ускладнення. 
Висновки. З метою оптимізації надання медичної допомоги при ЧМП в умовах гібридної війни обґрунтовано застосування таких концептуальних підходів: концепції ранньої спеціалізованої ней–рохірургічної допомоги; інтенсивної терапії, направленої на профілактику вторинних ушкоджень головного мозку; концепції ранньої реконструктивної нейрохірургії в гострому періоді вогнепальних ЧМП.


Повернутися до номеру