Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Центральна гемодинаміка, транспорт і споживання кисню при аортокоронарному шунтуванні з штучним кровообігом в умовах високої грудної епідуральної блокади

Authors: Собокарь В.О., Гриценко С.М.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета — вивчення впливу високої грудної епідуральної блокади на центральну гемодинаміку та систему транспорту — споживання кисню при анестезіологічному забезпеченні операцій аортокоронарного шунтування з штучним кровообігом (ШК). 
Матеріал і методи дослідження. Проведено аналіз перебігу анестезії в 85 хворих, яким виконали операції аортокоронарного шунтування з ШК в умовах комбінованої анестезії на основі високої грудної епідуральної блокади. На етапах операції визначали серцевий індекс (СІ), ударний індекс, фракцію викиду (ФВ) і індекс загального периферійного судинного опору (ІЗПСО). Одночасно проводили оксиметрію крові, аналіз кислотно-основного стану та розраховували параметри системи транспорту — споживання кисню: вміст кисню в артеріальній крові, його доставку (DO2), споживання (VO2) та коефіцієнт утилізації (КУО2). 
Результати дослідження та їх обговорення. Після індукції встановлювався гіподинамічний тип кровообігу: СІ — 2,27 ± 0,69 л • хв–1 • м–2, ІЗПСО — 2618 ± 1036 дін • с • см–5 • м–2, при цьому систолічна функція покращувалась, про що свідчило зростання ФВ до 57,4 ± 8,7 % порівняно з 54,4 ± 7,3 % перед операцією (р = 0,016). Після ШК СІ зростав до 3,72 ± 0,96 л • хв–1 • м–2 за рахунок частоти серцевих скорочень і систолічної функції серця, а ІЗПСО знижувався. КУO2, pvO2 і SatvO2 не виходили за межі референтного інтервалу, не спостерігали також і метаболічних розладів на тканинному рівні. 
Висновки. Проведення високої грудної епідуральної блокади під час операцій аортокоронарного шунтування з ШК призводило до покращення систолічної функції міокарда і зберігало більшість параметрів центральної гемодинаміки та системи транспорту — споживання кисню в межах референтних значень.

Similar articles

Вплив високої грудної епідуральної блокади на гемодинаміку при операціях аортокоронарного шунтування зі штучним кровообігом
Authors: Собокарь В.О., Гриценко С.М. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», кафедра анестезіології і інтенсивної терапії
"Emergency medicine" 3 (66) 2015
Date: 2015.06.22
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Impact of High Thoracic Epidural Anesthesia on Hemodynamics during On-Bypass Coronary Artery Bypass Grafting
Authors: Sobokar V.A., Gritsenko S.M. - SI «Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of MH of Ukraine», Ukraine
"Emergency medicine" 6 (69) 2015
Date: 2016.01.20
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Черній В.І., Денисенко А.І.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Authors: Черній В.І., Денисенко А.І.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums

Back to issue