Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Проблеми в діагностиці гастроінтестинальної недостатності в пацієнтів у критичних станах

Authors: Терів П.С., Шкурупій Д.А., Терів К.О.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна

Sections: Medical forums

print version

У пацієнтів в критичному стані в 24–89 % випадків формується гастроінтестинальна недостатність (ГІН). Через відсутність чітких маркерів ГІН виникають проблеми в розумінні її діагностики. Сьогодні часто використовуються Лозанська шкала кишкової недостатності (Lausanne Intestinal Failure Estimation, LIFE) та шкала робочої групи абдомінальних проблем (The Working Group on Abdominal Problems, WGAP) при Європейській асоціації інтенсивної медицини.
Мета роботи — аналіз ефективності діагностики ГІН у пацієнтів у критичних станах на основі LIFE та шкали WGAP.
Матеріал і методи. Аналіз 24 випадків захворювання і лікування пацієнтів віком від 34 до 77 років із гострими порушеннями мозкового кровообігу. Оцінювали ступінь неврологічного дефіциту, фізіологічні порушення за спрощеною шкалою (Simplified Acute Physiology Score, SAPS), наявність ГІН за шкалами LIFE та WGAP, лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ), тривалість штучної вентиляції легень (ШВЛ). 
Результати та обговорення. У обстежених пацієнтів у момент госпіталізації ГІН за шкалою LIFE спостерігалась в 10 (41,7 %) випадках, на 3-тю добу — в 15 (62,5 %), на 5-ту — в 17 (70,8 %), на 7-му — в 12 (50 %) випадках. За шкалою WGAP на 1-шу добу госпіталізації ГІН спостерігалась в 14 (58,3 %), на 3-тю — в 19 (79,2 %), на 5-ту — в 17 (70,8 %), на 7-му — в 14 (58,3 %) випадках.
Тяжкість прояву ГІН за шкалою WGAP мала сильніший кореляційний зв’язок із рівнем порушення свідомості (R = –0,73; р < 0,001), тяжкістю стану за шкалою SAPS (R = 0,67; р = 0,001), ЛІІ (R = 0,71; р < 0,001) та тривалістю ШВЛ (R = 0,8; р < 0,001) на 1-шу добу госпіталізації порівняно зі шкалою LIFЕ, що мала такі значення кореляції: з рівнем порушення свідомості (R = –0,59; р = 0,005); зі шкалою SAPS (R = 0,52; р = 0,02); з ЛІІ (R = 0,7; р = 0,004) та тривалістю ШВЛ (R = 0,6; р = 0,007).
Висновки. Шкала WGAP порівняно зі шкалою LIFE є більш ефективною для ранньої діагностики ГІН і прогнозу її системних наслідків.

Similar articles

Качество жизни и уровень летальности у пациентов, которым проводили длительную искусственную вентиляцию легких
Authors: Марочков А.В., Липницкий А.Л., Дудко В.А., Липницкая В.В. - УЗ «Могилевская областная больница», Беларусь
"Emergency medicine" 4 (43) 2012
Date: 2013.03.18
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Оцінка тяжкості стану та агресивності лікування  в новонароджених із дихальним дистресом  при критичних станах за допомогою шкали NTISS
Authors: Буряк О.Г. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Ященко Ю.Б. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
"Child`s Health" 5 (40) 2012
Date: 2013.03.20
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Застосування сорбційно-трансмембранного діалізу в лікуванні хворих на розповсюджений перитоніт
Authors: Кришень В.П., Лященко П.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра загальної хірургії; Асляєв А.Л., Степаненко Р.М., Кучерявенко А.І., Петросян А.К., Афанасьєв С.В. - КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 16 ДОР»
"Gastroenterology" 4 (50) 2013
Date: 2014.01.31
Sections: Clinical researches
Early enteral nutrition with advanced protein-calorie support  in the intensive care of patients with multiple trauma as a mean  for preventing multiple organ failure
Authors: Матолінець Н.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" №7(102), 2019
Date: 2019.11.13
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue