Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Нозокоміальний синусит у хворих відділення інтенсивної терапії

Authors: Тітов І.І., Волошинський О.В., Костирко Р.Б., Нестор І.І., Голуб В.В., Тітов О.І.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: встановити частоту розвитку нозокоміальних синуситів у хворих ВІТ, визначити спектр мікробної флори та її чутливість до антибактеріальних середників. 
Матеріали та методи. Обстежено із залученням оториноларинголога 662 хворі, які мали клінічні підозри та/чи ознаки гемі- чи пансинуситу. Для верифікації діагнозу застосовували КТ, ендоскопічний огляд, діагностичні пункції. Аспірат із пазух чи промивні води направлялися для бактеріологічного дослідження. 
Результати та обговорення. Серед 662 хворих у 487 (73,5 %) було встановлено клінічний діагноз нозокоміального синуситу. У 284 хворих (43 %) діагноз був підтверджений КТ, у 57 (8,6 %) хворих — після ендоскопічного огляду чи діагностичних пункцій, у 145 хворих (22 %) діагноз нозокоміального синуситу заперечений. Серед 341 хворого катаральна форма діагностована у 203 (59,5 %) осіб, гнійна — у 138 (40,5 %). При дослідженні за Грамом виявлено у 75,87 % випадків грамнегативну чи змішану мікрофлору, у 18,73 % — грампозитивну і у 5,4 % — грибкову. При бактеріологічному дослідженні аспірату виявлено, що серед грампозитивних збудників 84 % належить MRSA з найвищою чутливістю до лінезоліду, ванкоміцину, тобраміцину та кліндаміцину і помірною чутливістю до іміпенему/циластатину, левофлоксацину, моксифлоксацину, тейкопланіну, гентаміцину та амікацину. Серед грамнегативних збудників у 23,75 % випадків виявлено E.сoli і 48,12 % — Ps.aeruginosa з високою чутливістю до піперациліну/тазобактаму (Ауротаз-Р), меропенему, дорипенему та коломіцину та помірною чутливістю до тобраміцину, амікацину, цефтазидиму, цефепіму, цефоперазону. 
Висновки. Інтубованим хворим і з назогастральним зондом необхідний ЛОР-контроль 1 раз у 3–5 днів для санації, анемізації, активної аспірації. Системна антибактеріальна терапія в поєднанні з місцевими процедурами (регулярне зрошення слизової оболонки носоглотки, судинозвужуючі краплі в ніс), регулярні повороти хворого на бік і на живіт та нічний «відпочинок» від зонда дозволяють профілактувати чи ефективно ліквідувати запальний процес додаткових пазух носа.

Similar articles

Эффективность препарата Ауротаз-Р (пиперациллин/тазобактам) при тяжелых нозокомиальных интраабдоминальных инфекциях в сравнении с карбапенемами
Authors: Михневич К.Г., Хижняк А.А., Баусов Е.А. - Харьковский национальный медицинский университет, кафедра медицины неотложных состояний, анестезиологии и интенсивной терапии
"Emergency medicine" 6 (61) 2014
Date: 2015.01.20
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Peculiarities of Intensive Therapy of Severe Community-Acquired Infections in Children
Authors: Kurochkyn M.Yu.(1), Davydova H.H.(1), Horodkova Yu.V.(1), Кapusta V.M.(2)
(1) - Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia
(2) - Zaporizhzhia Municipal Pediatric General Hospital № 5, Zaporizhzhia, Ukraine

"Emergency medicine" 7 (70) 2015
Date: 2016.01.20
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Вибір раціональної антибактеріальної терапії в дітей з бактеріальними захворюваннями органів дихання в умовах зростання рівня антибіотикорезистентності
Authors: Леженко Г.О., Пашкова О.Є. - Запорізький державний медичний університет; Пантюшенко Л.І. - КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР
"News of medicine and pharmacy" 2 (562) 2016
Date: 2016.03.24
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual

Back to issue