Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Оцінка системної оксигенації та альвеолярної вентиляції при трансдуоденальних ендоскопічних оперативних втручаннях

Authors: Тітов І.І., Мельник С.В.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: встановити наявність змін системної оксигенації та альвеолярної вентиляції у хворих під час трансдуоденальних ендоскопічних оперативних втручань на біліарній системі залежно від виду анестезіологічного супроводу. 
Матеріали та методи. Обстежено 110 хворих з обтураційними жовтяницями, яким проведено ендобіліарне втручання. І група (n = 30) — в/в анестезія пропофолом і фентанілом зі збереженим спонтанним диханням та оксигенотерапією (FiO2 = 0,7); ІІ група — в/в анестезія (пропофол + фентаніл + атракурію бесилат) + інтубація трахеї з IMV; ІІІ група — в/в анестезія (пропофол + фентаніл) на фоні SIMV через гастроларингеальну трубку. Контролювали SpO2/FiO2, та PetCO2.
Результати та обговорення. Вихідні показники SpO2/FiO2, та PetCO2 знаходилися в межах фізіологічної норми. В період індукції та підтримання анестезії у хворих ІІ і ІІІ груп контрольовані значення залишалися стабільними, в межах норми і лише у хворих І групи SpO2/FiO2 знизився на 70,1 %, а по завершенні втручання був на 28 % меншим порівняно з вихідним рівнем. Динаміка PetCO2 у хворих І групи свідчила про неадекватну альвеолярну вентиляцію з наростанням на 29,2 % на початку втручання до рівня 47,30 ± 0,55 мм рт.ст. і на 27,6 % впродовж його виконання. У хворих ІІ і ІІІ груп значення PetCO2 знаходилися у межах фізіологічних коливань. 
Висновки. Загальна анестезія зі збереженим спонтанним диханням під час трансдуоденальних ендоскопічних втручань порушує системну оксигенацію та альвеолярну вентиляцію, несе ризик аспірації та розвитку ряду ускладнень — ларингоспазму, бронхоспазму, гіпертонічного кризу тощо. Конт–рольована вентиляція (IMV або SIMV) забезпечує належні безпечні умови при виконанні втручання. Застосування повітровода нового типу — гастро-ларингеальної трубки на фоні SIMV створює оптимальні умови для роботи ендоскопіста та гарантує безпеку і комфорт хворому.

Similar articles

Authors: Пицюра Н.С., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
"Child`s Health" 3 (24) 2010
Date: 2010.08.12
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: О.П. ВОЛОСОВЕЦЬ, С.П. КРИВОПУСТОВ, О.В. КОРНІЙЧУК, Н.С. ПИЦЮРА, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2
"Child`s Health" 4(7) 2007
Date: 2007.10.24
Categories: Anesthesiology and intensive therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Features of anaesthetic management during transpapillary endoscopic interventions
Authors: Арешніков Д.Б.(3) , Дронов О.І.(2), Насташенко І.Л.(2), Хініч Г.Ю.(3), Хрисанфов Д.Ю.(3), Бондар М.В.(1), Кучинська І.А.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(3) — Київська міська клінічна лікарня № 10, Київський міський центр хірургії захворювань печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози ім. В.С. Земскова, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" 1 (80) 2017
Date: 2017.03.17
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Перший досвід використання препарату Пропофол-Ново в програмах анестезіологічного забезпечення лапароскопічних холецистектомій та оперативних втручань в отоларингології
Authors: Бондар М.В., Кондратенко С.О., Гончарук С.С., Вінніченко В.І. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, Олександрівська міська клінічна лікарня, м. Київ
"Emergency medicine" 3 (50) 2013
Date: 2013.06.05
Categories: Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency, Surgery, Otorhinolaryngology
Sections: Clinical researches

Back to issue