Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Оцінка системної оксигенації та альвеолярної вентиляції при трансдуоденальних ендоскопічних оперативних втручаннях

Authors: Тітов І.І., Мельник С.В.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: встановити наявність змін системної оксигенації та альвеолярної вентиляції у хворих під час трансдуоденальних ендоскопічних оперативних втручань на біліарній системі залежно від виду анестезіологічного супроводу. 
Матеріали та методи. Обстежено 110 хворих з обтураційними жовтяницями, яким проведено ендобіліарне втручання. І група (n = 30) — в/в анестезія пропофолом і фентанілом зі збереженим спонтанним диханням та оксигенотерапією (FiO2 = 0,7); ІІ група — в/в анестезія (пропофол + фентаніл + атракурію бесилат) + інтубація трахеї з IMV; ІІІ група — в/в анестезія (пропофол + фентаніл) на фоні SIMV через гастроларингеальну трубку. Контролювали SpO2/FiO2, та PetCO2.
Результати та обговорення. Вихідні показники SpO2/FiO2, та PetCO2 знаходилися в межах фізіологічної норми. В період індукції та підтримання анестезії у хворих ІІ і ІІІ груп контрольовані значення залишалися стабільними, в межах норми і лише у хворих І групи SpO2/FiO2 знизився на 70,1 %, а по завершенні втручання був на 28 % меншим порівняно з вихідним рівнем. Динаміка PetCO2 у хворих І групи свідчила про неадекватну альвеолярну вентиляцію з наростанням на 29,2 % на початку втручання до рівня 47,30 ± 0,55 мм рт.ст. і на 27,6 % впродовж його виконання. У хворих ІІ і ІІІ груп значення PetCO2 знаходилися у межах фізіологічних коливань. 
Висновки. Загальна анестезія зі збереженим спонтанним диханням під час трансдуоденальних ендоскопічних втручань порушує системну оксигенацію та альвеолярну вентиляцію, несе ризик аспірації та розвитку ряду ускладнень — ларингоспазму, бронхоспазму, гіпертонічного кризу тощо. Конт–рольована вентиляція (IMV або SIMV) забезпечує належні безпечні умови при виконанні втручання. Застосування повітровода нового типу — гастро-ларингеальної трубки на фоні SIMV створює оптимальні умови для роботи ендоскопіста та гарантує безпеку і комфорт хворому.


Back to issue