Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

ANI-моніторинг при оцінці ефективності післяопераційної епідуральної аналгезії Лонгокаїном

Authors: Тітов І.І., Попівняк Х.І., Кіндяк І.Р.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: провести неупереджену оцінку ефективності післяопераційного знеболювання методом епідуральної аналгезії (ЕА) 0,5% розчином Лонгокаїну у хворих, оперованих з приводу раку прямої кишки.
Матеріали та методи. Обстежено 60 хворих, які прооперовані з приводу раку прямої кишки. Моніторування парасимпатичного тонусу з визначенням індексу ноцицепції та аналгезії (ANI) здійснювали за допомогою ANI-монітору (Metro Doloris, Франція) наприкінці оперативного втручання, через 2 години і через 24 години після завершення оперативного втручання. ЕА в післяопераційному періоді підтримували безперервним автоматичним уведенням 0,5% розчину Лонгокаїну («Юрія-Фарм», Україна). Інтерпретація значень ANI-індексу в умовах загальної анестезії: 0–30 % — сильний біль; 31–50 % — помірний біль; 51–79 % — адекватне знеболювання; 71–100 % — передозування опіатів. Інтерпретація значень ANI-індексу у хворих у свідомості: 0–30 % — виражений больовий дискомфорт; 31–60 % — помірний больовий синдром; 61–100 % — повний комфорт. 
Результати та обговорення. Значення ANI-індексу у хворих контрольної групи, які перебували в ясній свідомості, коливалися в діапазоні 95,7 ± 1,75 %. Після завершення оперативного втручання хворих оцінювали за шкалою для анестезованих пацієнтів, ANI-індекс становив 58,80 ± 8,50 %, що засвідчило повністю адекватне знеболювання. Через 3 години після операції, після цілковитого завершення дії препаратів для наркозу, ANI-індекс становив 87,80 ± 6,25 %, а через 24 години — 91,20 ± 1,07 %. Отримані результати ANI-моніторингу підтверджують результати проведеного нами паралельно тестування за ВАШ і НШБ і свідчать про повне та комфортне для хворого післяопераційне знеболювання, високу ефективність використаного анестетика. 
Висновки. Інтра- та післяопераційне знеболювання методом продовженої ЕА розчином Лонгокаїну у хворих, оперованих з приводу раку прямої кишки, є абсолютно повноцінним, ефективним, безпечним і зручним для хворих. ANI-моніторинг дозволяє об’єктивізувати вираженість болю та дієвість аналгетиків та місцевих анестетиків.

Similar articles

The role of local anesthetics in postoperative anesthesia and restoration  of the motor-evacuation function of the intestine
Authors: Ліпич О.П., Лісецький В.А.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №5(92), 2018
Date: 2018.10.10
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Перидуральна аналгезія при оперативних втручаннях в абдомінальній хірургії
Authors: Гомон М.Л. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
"Emergency medicine" 3 (58) 2014
Date: 2014.06.18
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Authors: Тітов І.І., Мельник С.В., Мельник Ю.В., Тітов О.І., Марусин С.О.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.16
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Методики знеболювання в пацієнтів з онкологічною патологією молочної залози
Authors: Павлов О.О., Подрез Е.В. — Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології, Харківська медична академія післядипломної освіти
"Emergency medicine" 7 (62) 2014
Date: 2015.02.24
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue