Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Порівняння впливу 5 та 7,5 мг гіпербаричного бупівакаїну 0,5% для унілатеральної спінальної анестезії при артроскопії колінного суглоба

Authors: Тютюнник А.Г.
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета дослідження — визначення оптимальної дози гіпербаричного бупівакаїну 0,5% для унілатеральної спінальної анестезії при артроскопії колінного суглоба з точки зору скорішого відновлення рухової активності та мінімізації побічних явищ.
Матеріали та методи. Проспективне рандомізоване клінічне дослідження було виконане у 40 хворих, які були розподілені на дві групи залежно від дози інтратекального гіпербаричного бупівакаїну 0,5% (5 та 7,5 мг у групах 1 та 2 відповідно). Вивчались: початок сенсорного та моторного блоку, гемодинамічні зміни, регресія моторного блоку та частота побічних явищ.
Результати. Унілатеральний сенсорний блок був отриманий у 90 та 85 % хворих відповідно у групах 1 і 2. Унілатеральний моторний блок (модифікована шкала Bromage) був отриманий у 95 та 85 % хворих відповідно у групах 1 та 2. Час, потрібний для регресії моторного блоку (модифікована шкала Bromage 0), становив 62,6 (52–98) та 102,6 (60–128) (р <0,05) відповідно у групах 1 і 2. В обох групах був досягнутий адекватний рівень анестезії, достатній упродовж всього часу операції. В обох групах не спостерігалось явищ головного болю після люмбальної пункції. Частота розвитку нудоти, блювання та затримки сечі були однакові в обох групах.
Висновки. Унілатеральний сенсорний і моторний блок може бути отриманий при інтратекальному застосуванні 5 та 7,5 мг гіпербаричного бупівакаїну 0,5% зі збереженням стабільної гемодинаміки. Доза 5 мг гіпербаричного бупівакаїну інтратекально є оптимальною з боку надійності анестезії, а також супроводжується прискореною регресією унілатерального моторного та сенсорного блоку при артроскопії колінного суглоба.


Back to issue