Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Порівняння впливу 5 мг гіпербаричного бупівакаїну 0,5% та 5 мг гіпербаричного бупівакаїну 0,5% із 20 мкг фентанілу для унілатеральної спінальної анестезії при артроскопії колінного суглоба

Authors: Тютюнник А.Г.
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета роботи — дослідження ефекту додавання фентанілу до гіпербаричного бупівакаїну 0,5% для унілатеральної спінальної анестезії на післяопераційну аналгезію, початок самостійного виведення сечі та частоту розвитку побічних явищ при артро–скопії колінного суглоба.
Матеріали та методи. Проспективне рандомізоване клінічне дослідження було виконане у 40 хворих, які були розподілені на дві групи залежно від додавання інтратекального фентанілу до гіпербаричного бупівакаїну 0,5% (5 мг бупівакаїну та 5 мг бупівакаїну з 20 мкг фентанілу в групах 1 та 2 відповідно). Вивчались: початок самостійного виведення сечі, післяопераційна аналгезія та частота розвитку свербежу шкіри.
Результати. Відмічалась вірогідна різниця початку самостійного виведення сечі між групами — 178 (142–226) та 340 (286–401) (р < 0,05) відповідно у групах 1 та 2. Час першої вимоги анальгетика також вірогідно відрізнявся між групами — 182 (163–217) та 310 (256–347) (р < 0,05) відповідно у групах 1 та 2. В обох групах був досягнутий адекватний рівень анестезії, достатній упродовж всього часу операції. Частота свербежу шкіри становила 0 та 60 % відповідно у групах 1 та 2. В обох групах не спостерігалось явищ головного болю після люмбальної пункції. Частота розвитку нудоти, блювання була однакова в обох групах.
Висновки. Додавання 20 мкг інтратекального фентанілу до гіпербаричного бупівакаїну 0,5% для унілатеральної спінальної анестезії дозволяє збільшити час першої вимоги анальгетика, але призводить до затримки початку самостійного виведення сечі та частого розвитку свербежу шкіри при артро–скопії колінного суглоба.

Similar articles

Authors: Тютюнник А.Г.
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" 4 (75) 2016
Date: 2016.09.01
Sections: Medical forums
Вибір дози гіпербаричного бупівакаїну (Лонгокаїн® Хеві) для запобігання артеріальній гіпотензії при спінальній анестезії у вагітних із підвищеною масою тіла
Authors: Ткаченко Р.О. — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ; Гріжимальський Є.В. — Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини; Петриченко В.В. — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ; Рибін М.С. — Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини
"Emergency medicine" 3 (66) 2015
Date: 2015.06.19
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Анестезіологічне забезпечення операції кесарева розтину
Authors: Підгірний Я.М. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
"Emergency medicine" 6 (61) 2014
Date: 2015.01.19
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Authors: Мельник О.Ф.(2), Соклакова Ю.О.(1), Мельник О.В.(2), Дивак В.В.(2), Дзюба Д.О.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — КЗ КОР «КОКЛ», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums

Back to issue