Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" 4 (75) 2016

Повернутися до номеру

Порівняння впливу 5 мг гіпербаричного бупівакаїну 0,5% та 5 мг гіпербаричного бупівакаїну 0,5% із 20 мкг фентанілу для унілатеральної спінальної анестезії при артроскопії колінного суглоба

Автори: Тютюнник А.Г.
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Мета роботи — дослідження ефекту додавання фентанілу до гіпербаричного бупівакаїну 0,5% для унілатеральної спінальної анестезії на післяопераційну аналгезію, початок самостійного виведення сечі та частоту розвитку побічних явищ при артро–скопії колінного суглоба.
Матеріали та методи. Проспективне рандомізоване клінічне дослідження було виконане у 40 хворих, які були розподілені на дві групи залежно від додавання інтратекального фентанілу до гіпербаричного бупівакаїну 0,5% (5 мг бупівакаїну та 5 мг бупівакаїну з 20 мкг фентанілу в групах 1 та 2 відповідно). Вивчались: початок самостійного виведення сечі, післяопераційна аналгезія та частота розвитку свербежу шкіри.
Результати. Відмічалась вірогідна різниця початку самостійного виведення сечі між групами — 178 (142–226) та 340 (286–401) (р < 0,05) відповідно у групах 1 та 2. Час першої вимоги анальгетика також вірогідно відрізнявся між групами — 182 (163–217) та 310 (256–347) (р < 0,05) відповідно у групах 1 та 2. В обох групах був досягнутий адекватний рівень анестезії, достатній упродовж всього часу операції. Частота свербежу шкіри становила 0 та 60 % відповідно у групах 1 та 2. В обох групах не спостерігалось явищ головного болю після люмбальної пункції. Частота розвитку нудоти, блювання була однакова в обох групах.
Висновки. Додавання 20 мкг інтратекального фентанілу до гіпербаричного бупівакаїну 0,5% для унілатеральної спінальної анестезії дозволяє збільшити час першої вимоги анальгетика, але призводить до затримки початку самостійного виведення сечі та частого розвитку свербежу шкіри при артро–скопії колінного суглоба.


Повернутися до номеру