Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Лікування тяжкої торакальної травми

Authors: Фрончко В.П., Семицький Я.В., Мельник Р.В., Іванюшко О.В.
Луцька міська клінічна лікарня, м. Луцьк, Україна

Sections: Medical forums

print version

Травма органів грудної клітки, як ізольована, так і в структурі поєднаних ушкоджень, потребує чіткої організації торакальної і анестезіологічної служби, ургентних інструментальних методів обстеження, невідкладних оперативних втручань.
Мета дослідження: покращення результатів лікування шляхом вдосконалення діагностики і виявлення ранніх ознак тяжкого перебігу торакальної травми.
Матеріал і методи. Під спостереженням перебували 47 хворих із торакальною травмою віком від 17 до 78 років. Переломи ребер діагностовані у 42 хворих, множинні (понад 4) двобічні — у 20 пацієнтів, у 5 хворих — перелом грудини і лопатки. Двобічний гемопневмоторакс виявлений у 18 пацієнтів, однобічний — у 24 хворих. Розриви діафрагми діагностовані у 4 пацієнтів, забій серця — у 3 хворих, розрив грудного відділу аорти — у 2 хворих.
Результати. Асистована відеоторакоскопія в перші години після надходження виконана у 26 пацієнтів, протягом наступних 7 днів — у 9 хворих, що дало змогу ліквідувати гемоторакс і краще візуалізувати забої легень. Внутрішньоплевральні ускладнення ліквідовані шляхом дренування плевральної порожнини по Бюлау. Тривалість ШВЛ становила від 1 до 23 діб. Інвазивної ШВЛ потребували 26 хворих. Застосовували режими PC-AC, BIPAP з адекватним рівнем ПТКВ. Маневр рекруїтменту використаний у 6 хворих. Неінвазивна ШВЛ ефективна у 4 хворих. Хворі з двобічними подвійними переломами ребер вентилювались від 12 до 23 діб. Померли 8 хворих.
Висновки. Спіральна комп’ютерна томографія є вірогідним методом діагностики ушкоджень легень і кісткового каркасу. Відеоторакоскопія є безпечним методом діагностики і лікування тяжкої торакальної травми. Факторами несприятливого перебігу торакальної травми є кількість ушкоджених ребер понад 4, подвійні переломи, гіпотонія, вік старше 60 років, забій серця.


Back to issue