Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Лікування тяжкої торакальної травми

Authors: Фрончко В.П., Семицький Я.В., Мельник Р.В., Іванюшко О.В.
Луцька міська клінічна лікарня, м. Луцьк, Україна

Sections: Medical forums

print version

Травма органів грудної клітки, як ізольована, так і в структурі поєднаних ушкоджень, потребує чіткої організації торакальної і анестезіологічної служби, ургентних інструментальних методів обстеження, невідкладних оперативних втручань.
Мета дослідження: покращення результатів лікування шляхом вдосконалення діагностики і виявлення ранніх ознак тяжкого перебігу торакальної травми.
Матеріал і методи. Під спостереженням перебували 47 хворих із торакальною травмою віком від 17 до 78 років. Переломи ребер діагностовані у 42 хворих, множинні (понад 4) двобічні — у 20 пацієнтів, у 5 хворих — перелом грудини і лопатки. Двобічний гемопневмоторакс виявлений у 18 пацієнтів, однобічний — у 24 хворих. Розриви діафрагми діагностовані у 4 пацієнтів, забій серця — у 3 хворих, розрив грудного відділу аорти — у 2 хворих.
Результати. Асистована відеоторакоскопія в перші години після надходження виконана у 26 пацієнтів, протягом наступних 7 днів — у 9 хворих, що дало змогу ліквідувати гемоторакс і краще візуалізувати забої легень. Внутрішньоплевральні ускладнення ліквідовані шляхом дренування плевральної порожнини по Бюлау. Тривалість ШВЛ становила від 1 до 23 діб. Інвазивної ШВЛ потребували 26 хворих. Застосовували режими PC-AC, BIPAP з адекватним рівнем ПТКВ. Маневр рекруїтменту використаний у 6 хворих. Неінвазивна ШВЛ ефективна у 4 хворих. Хворі з двобічними подвійними переломами ребер вентилювались від 12 до 23 діб. Померли 8 хворих.
Висновки. Спіральна комп’ютерна томографія є вірогідним методом діагностики ушкоджень легень і кісткового каркасу. Відеоторакоскопія є безпечним методом діагностики і лікування тяжкої торакальної травми. Факторами несприятливого перебігу торакальної травми є кількість ушкоджених ребер понад 4, подвійні переломи, гіпотонія, вік старше 60 років, забій серця.

Similar articles

Лікування болю в пацієнтів із травмою: огляд даних доказової медицини
Authors: Кучин Ю.Л. - к.м.н., доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
"News of medicine and pharmacy" 1 (525) 2015
Date: 2015.03.11
Sections: Specialist manual
Authors: Фрончко В.П., Семицький Я.В., Шевченко С.Б., Мельник Р.В.
Міська клінічна лікарня, м. Луцьк, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.16
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Authors: Мельник Р.В., Духневич Л.П., Семицький Я.В., Федорчук О.Т., Фрончко В.П.
КЗ «Луцька міська клінічна лікарня», м. Луцьк, Україна

"Emergency medicine" 4 (75) 2016
Date: 2016.08.31
Sections: Medical forums

Back to issue