Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Щодо клінічного застосування кетаміну

Authors: Халімончик В.В., Клигуненко О.М., Таджиєва Е.І.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Sections: Medical forums

print version

На сьогодні кетамін не використовується як основний препарат при загальній анестезії, але його роль у клінічній практиці змінюється.
Ретроспективний аналіз даних служби швидкої допомоги Австралії (2013) виявив, що кетамін на догоспітальному етапі вводили 1/5 частині всіх пацієнтів із травматичними ураженнями. Це сприяло зниженню числа постраждалих з украй інтенсивним болем з 33,8 до 3,2 %. Клінічно значуще зниження болю досягнуто у 87 %; летальність знижено на 7,6 %.
У субанестетичних дозах кетамін застосовується для лікування гострого і хронічного болю, його розглядають як більш безпечну альтернативу опіоїдам. Однак у 4 рандомізованих клінічних дослідженнях (428 пацієнтів) не виявлено чітких доказів щодо спростування або обґрунтування застосування низьких доз кетаміну для терапії гострого болю. У 37 рандомізованих клінічних дослідженнях (2240 пацієнтів) встановлено, що субанестетичні дози кетаміну знижували потребу в морфіні у ранньому післяопераційному періоді, зменшували післяопераційну нудоту і блювоту. Доведено, що кетамін запобігає розвитку гіпералгезії, підсилює аналгетичний ефект опіоїдів. Тривають дослідження ефективності застосування поєднання морфіну і кетаміну для усунення болю в онкологічних пацієнтів. На підставі бронхолітичних властивостей обговорюється можливість застосування кетаміну для купірування резистентних до стандартної терапії тяжких нападів бронхіальної астми.
У метааналізі 40 рандомізованих клінічних досліджень щодо профілактики розвитку хронічного післяопераційного болю відзначено зниження рівня розвитку хронічного болю після операції на фоні застосування кетаміну.
У наш час існує неясність в оптимізації фармакологічної корекції фантомного болю. Морфін, габапентин і кетамін короткочасно полегшували біль, але дослідження були нечисленними і потребують подальшого вивчення.

Similar articles

Authors: Науменко В.О., Волкова Ю.В.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Use of somatosensory memory correction for the prevention of phantom pain after lower limb amputation
Authors: Верескун Р.В., Петросянц С.В.
Луганська обласна клінічна лікарня, м. Северодонецьк, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 8, №3, 2018
Date: 2018.11.14
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Effect of low doses ketamine on inflammatory markers in laparoscopic gynecological surgeries
Authors: Халімончик В.В., Клигуненко О.М.
ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" №3(98), 2019
Date: 2019.05.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Low-opioid multimodal general anesthesia: components and mechanisms of formation
Authors: Лоскутов О.А.(1), Бондар М.В.(1), Овсієнко Т.В.(1, 2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №2, 2020
Date: 2020.06.05
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual

Back to issue