Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Самооцінка забезпеченості відділень лікувальних закладів компонентами крові

Authors: Чугрієв А.М.
КУ «Житомирський обласний центр крові», м. Житомир, Україна

Sections: Medical forums

print version

Останніми роками формується концепція менеджменту крові пацієнта, що заснована на засадах доказової медицини і зорієнтована на мінімізацію втрат крові пацієнта, забезпечення оптимальної концентрації гемоглобіну і рівня гемостазу, відмову від непотрібних трансфузій; скорочення витрат клінік, використання альтернатив гемотрансфузіям.
Мета дослідження: визначити рівень забезпеченості лікувальних закладів компонентами крові за даними самоаналізу лікарів.
Матеріали та методи. В обласному центрі крові розроблено анкету, що була запропонована 620 лікарям різних спеціальностей з 29 лікарень. Отримано 413 заповнених анкет. Час проведення анкетування — грудень 2013 року. Статистична обробка проведена за допомогою програми Microsoft Excel.
Результати. Основні фактори, що впливають на використання компонентів крові респонденти розташували у такій послідовності: 1) наявність гострих станів і травм; 2) види захворювань; 3) доступність компонентів крові; 4) наявність значної кількості пацієнтів з рідкісними групами крові. Показники забезпеченості потреб відділення лікарні у компонентах крові респонденти розташували так: 1) погіршення стану пацієнта, підтверджене лабораторними дослідженнями; 2) моніторинг незабезпечених вимог; 3) відтерміновані трансфузії; 4) відмінені операції; 5) відтерміноване одужання пацієнта.
За період 2010–2012 рр. середньоарифметичний рівень забезпеченості замовлень центральних районних і міських лікарень становив 95,2 %, а обласних лікувальних закладів — 91,1 %. 
Висновки. 1. Відсутній офіційний статистичний інструмент оцінки клінічної трансфузіології у лікувальних закладах. 2. Найбільший вплив на використання компонентів мають гострі стани і травми з тенденцією до зменшення такого впливу в обласних лікувальних закладах. 3. При наявності аналізу щорічного і щоквартального використання компонентів крові частина лікарів проводить обрахунок прогнозу щорічної потреби. 4. Серед показників контролю запасів компонентів крові більшість лікарів надають перевагу показникам, характерним для надання невідкладної допомоги. 5. Рівень достатності забезпечення компонентами крові за самооцінкою лікарів ЦРЛ і ЦМЛ нижчий за рівень виконання поточних замовлень. Розбіжності в оцінці достатності забезпечення компонентами крові свідчать про необхідність додаткових досліджень в розділі формування замовлень у відділеннях лікарень.


Back to issue