Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Самооцінка забезпеченості відділень лікувальних закладів компонентами крові

Authors: Чугрієв А.М.
КУ «Житомирський обласний центр крові», м. Житомир, Україна

Sections: Medical forums

print version

Останніми роками формується концепція менеджменту крові пацієнта, що заснована на засадах доказової медицини і зорієнтована на мінімізацію втрат крові пацієнта, забезпечення оптимальної концентрації гемоглобіну і рівня гемостазу, відмову від непотрібних трансфузій; скорочення витрат клінік, використання альтернатив гемотрансфузіям.
Мета дослідження: визначити рівень забезпеченості лікувальних закладів компонентами крові за даними самоаналізу лікарів.
Матеріали та методи. В обласному центрі крові розроблено анкету, що була запропонована 620 лікарям різних спеціальностей з 29 лікарень. Отримано 413 заповнених анкет. Час проведення анкетування — грудень 2013 року. Статистична обробка проведена за допомогою програми Microsoft Excel.
Результати. Основні фактори, що впливають на використання компонентів крові респонденти розташували у такій послідовності: 1) наявність гострих станів і травм; 2) види захворювань; 3) доступність компонентів крові; 4) наявність значної кількості пацієнтів з рідкісними групами крові. Показники забезпеченості потреб відділення лікарні у компонентах крові респонденти розташували так: 1) погіршення стану пацієнта, підтверджене лабораторними дослідженнями; 2) моніторинг незабезпечених вимог; 3) відтерміновані трансфузії; 4) відмінені операції; 5) відтерміноване одужання пацієнта.
За період 2010–2012 рр. середньоарифметичний рівень забезпеченості замовлень центральних районних і міських лікарень становив 95,2 %, а обласних лікувальних закладів — 91,1 %. 
Висновки. 1. Відсутній офіційний статистичний інструмент оцінки клінічної трансфузіології у лікувальних закладах. 2. Найбільший вплив на використання компонентів мають гострі стани і травми з тенденцією до зменшення такого впливу в обласних лікувальних закладах. 3. При наявності аналізу щорічного і щоквартального використання компонентів крові частина лікарів проводить обрахунок прогнозу щорічної потреби. 4. Серед показників контролю запасів компонентів крові більшість лікарів надають перевагу показникам, характерним для надання невідкладної допомоги. 5. Рівень достатності забезпечення компонентами крові за самооцінкою лікарів ЦРЛ і ЦМЛ нижчий за рівень виконання поточних замовлень. Розбіжності в оцінці достатності забезпечення компонентами крові свідчать про необхідність додаткових досліджень в розділі формування замовлень у відділеннях лікарень.

Similar articles

Пріоритетні напрямки надання екстреної хірургічної допомоги на сучасному етапі
Authors: УШКЕВИЧ О.А., НЕСТЕРЕНКО О.Л. - Комунальний заклад «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради, Рівненська обласна клінічна лікарня
"Emergency medicine" 3 (50) 2013
Date: 2013.06.07
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
The principles of clinical diagnosis and intensive care of patients suffered from chemical agents during terrorist attacks
Authors: Устінова Л.А.(1), Курділь Н.В.(2), Сагло В.І.(1), Євтодьєв О.А.(1), Падалка В.М.(3), Іващенко О.В.(4)
(1) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
(2) — ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(3) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(4) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №8(103), 2019
Date: 2020.01.27
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Monitoring of the main indicators of dental care in Ukraine for 2019
Authors: Мазур І.П.(1), Вахненко О.М.(2)
(1) Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, ГО «Асоціація стоматологів України», м. Київ, Україна
(2) ГО «Асоціація стоматологів України», м. Київ, Україна

Oral and General Health Том 1, №1, 2020
Date: 2020.10.24
Categories: Stomatology
Sections: Specialist manual
Порівняльний аналіз змін факторів впливу на вибір використаних методик остеосинтезу діафізарних переломів кісток нижньої кінцівки за 2004-2008 рр.
Authors: Г.В. Гайко, А.В. Калашніков, К.В. Вдовіченко, Т.П.Чалайдюк, В.А. Боєр - Інститут травматології та ортопедії АМН України, Київ, Україна
"Тrauma" Том 10, №3, 2009
Date: 2011.08.31
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue