Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

Газета «Новости медицины и фармации» 8 (581) 2016

Вернуться к номеру

Правила харчування хворих на цукровий діабет у поєднанні з подагрою

Авторы: Орлик О.С. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Диетология

Версия для печати

Статья опубликована на с. 32 (Укр.)

 


Цукровий діабет (ЦД) належить до найпоширеніших неінфекційних захворювань. За даними ВООЗ, приблизно 4–6 % населення розвинених країн страждають від ЦД. За даними Міжнародної діабетичної федерації, у світі нараховують понад 415 млн хворих на ЦД. В Україні в січні 2015 року зареєстровано 1 млн 198,5 тисяч хворих, що становить 3 % від усього населення нашої країни [1].


Існує велика кількість визначень цукрового діабету, що акцентують увагу на різних особливостях та проявах цього захворювання. Однак найбільш просте та універсальне запропоноване Всесвітньою організацією охорони здоров’я ще в 1999 році, воно звучить так: цукровий діабет — це синдром ...

Для ознакомления с полным содержанием статьи необходимо оформить подписку на журнал.


Список литературы

1. Боднар П.Н. Инсулинотерапия сахарного диабета // 100 избранных лекций по эндокринологии / Под редакцией Ю.И. Караченцева, А.В. Казакова, Н.А. Кравчун, И.М. Ильиной. — 2-й вып. — ​Харьков, 2014. — ​С. 9-21.

2. Дієтологія: Підручник / Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, О.Я. Бабак та ін.; за ред. Н.В. Харченко, Г.А. Анохіної. — ​К.: Меридіан, 2012. — ​С. 315-370.

3. Мороз Г.З. Діагностика, лікування та профілактика подагри в роботі сімейного лікаря // Журнал практичного лікаря. — 2013. — № 5–6. — ​С. 35-40.

4. Ревматология: Национальное руководство / Под редакцией Е.Л. Насонова, В.А. Насоновой. — ​М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. — 720 с.

5. Dalbeth N., So A. Hyperuricaemia and gout: state of the art and future perspectives // Ann. Rheum. Dis. — 2010. — Vol. 69(10). — Р. 1738-1743.

6. Doria A., Krolewski A. Lowering serum uric acid levels to prevent kidney failure // Nature Rev. Nephrology. — 2011. — Vol. 7. — Р. 495-496.

7. Harrold I.R., Yood R.A. et al. Sex differences in gout epidemiology: evaluation and treatment // Ann. Rheum. Dis. — 2013. — ​Vol. 65(10). — Р. 1368-1372.

8. Kao M. et al. Allopurinol benefits left ventricular mass and endothelial dysfunction in chronic renal disease // J. Am. Soc. Nephrol. — 2014. — Vol. 22. — Р. 1382-1389.

9. Schumacher H.R., Becker M.A. et al. Febuxostat in the treatment of gout: 5-yr findings of the FOCUS efficacy and safety study // Rheumatology. — 2009. — Vol. 48. — Р. 188-194.

10. Zhang W., Doherty et al. EULAR evidence based recommendations for gout. Part II: Management. Report of a task force of the EULAR Standing Committee For International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT) // Ann. Rheum. Dis. — 2012. — Vol. 65. — ​Р. 1312-1324.  

Похожие статьи

Правила харчування хворих на цукровий діабет у поєднанні з подагрою
Авторы: Орлик О.С. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Международный эндокринологический журнал 3 (75) 2016
Дата: 2016.07.07
Рубрики: Эндокринология
Діагностика та профілактика саркопенії
Авторы: Поворознюк В.В.(1), Дзерович Н.І.(1), Синєок Л.Л.(2), Романенко М.С.(2)
(1) — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Лабораторія геродієтетики ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Журнал «Боль. Суставы. Позвоночник» Том 7, №4, 2017
Дата: 2018.02.13
Рубрики: Ревматология, Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста

Вернуться к номеру