Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 6 (77) 2016

Back to issue

Нові можливості корекції внутрішньочерепної гіпертензії у дітей із нейроінфекціями

Authors: Георгіянц М.А.(1), Корсунов В.А.(1), Столяров К.Є.(2) - (1) Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна; (2) КЗОЗ «Харківська обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня», м. Харків, Україна

Categories: Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 24

 

Мета: визначити можливості гіперосмолярного розчину гідроксіетилкрохмалю 130/0,4 (гекотон) у корекції внутрішньочерепної гіпертензії при нейроінфекціях у дітей.

Матеріали і методи. У дослідження ввійшло 8 дітей (середній вік — 71 ± 28 міс.) з нейроінфекціями, які надходили до відділення інтенсивної терапії Харківської обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні з нейроінфекціями та наявністю внутрішньочерепної гіпертензії (ВЧГ). Сім дітей потребували респіраторної підтримки. Інтервенція — внутрішньовенна інфузія розчину гекотон дозою 5,2 ± 0,4 мл/кг за 20 хв. Визначали лактат, глюкозу, електроліти, гематокрит, креатинін плазми. Здійснювали моніторинг частоти серцевих скорочень, артеріального тиску, сатурації крові кислородом. Визначали кровотік по середньомозкових артеріях (СМА) з розрахунком показників церебрального перфузійного тиску (ЦПТ). Для оцінки ВЧГ визначали діаметр зорового нерва (ДЗН) — УЗ-сканер Ultima PA. Усі показники досліджувалися до та після інфузії.
Результати та обговорення. Після завершення інфузії констатували зростання систолічних і діастолічних швидкостей кровотоку по СМА та зниження пульсаційного індексу з 1,28 ± 0,12 до 0,93 ± 0,11 та індексу резистентності з 0,71 ± 0,04 ум.од. до 0,57 ± 0,05 ум.од. (р < 0,05). У всіх хворих спостерігалось зростання показників ЦПТ з 35,04 ± 0,87 мм рт.ст. до 52,80 ± 1,34 мм рт.ст. (p < 0,01), зменшення ДЗН з 5,66 ± 0,14 мм до 4,68 ± 0,11 мм праворуч та з 5,62 ± 0,29 мм до 4,60 ± 0,12 мм ліворуч (p < 0,01). Негативного впливу на стан ВЕБ, функції нирок, рівені глюкози та лактату не було. 
Висновки. 1. Інфузія гекотону приводить до зменшення ВЧГ та покращення церебрального кровообігу. 2. Застосування гекотону в означених дозах не супроводжувалося сторонніми реакціями. 3. Гекотон є перспективним коректором церебрального гомеостазу, який доцільно використовувати як у рамках доктрини Рознера, так і як осмодіуретик. 


Back to issue