Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 6 (77) 2016

Back to issue

Нові можливості корекції внутрішньочерепної гіпертензії у дітей із нейроінфекціями

Authors: Георгіянц М.А.(1), Корсунов В.А.(1), Столяров К.Є.(2) - (1) Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна; (2) КЗОЗ «Харківська обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня», м. Харків, Україна

Categories: Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 24

 

Мета: визначити можливості гіперосмолярного розчину гідроксіетилкрохмалю 130/0,4 (гекотон) у корекції внутрішньочерепної гіпертензії при нейроінфекціях у дітей.

Матеріали і методи. У дослідження ввійшло 8 дітей (середній вік — 71 ± 28 міс.) з нейроінфекціями, які надходили до відділення інтенсивної терапії Харківської обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні з нейроінфекціями та наявністю внутрішньочерепної гіпертензії (ВЧГ). Сім дітей потребували респіраторної підтримки. Інтервенція — внутрішньовенна інфузія розчину гекотон дозою 5,2 ± 0,4 мл/кг за 20 хв. Визначали лактат, глюкозу, електроліти, гематокрит, креатинін плазми. Здійснювали моніторинг частоти серцевих скорочень, артеріального тиску, сатурації крові кислородом. Визначали кровотік по середньомозкових артеріях (СМА) з розрахунком показників церебрального перфузійного тиску (ЦПТ). Для оцінки ВЧГ визначали діаметр зорового нерва (ДЗН) — УЗ-сканер Ultima PA. Усі показники досліджувалися до та після інфузії.
Результати та обговорення. Після завершення інфузії констатували зростання систолічних і діастолічних швидкостей кровотоку по СМА та зниження пульсаційного індексу з 1,28 ± 0,12 до 0,93 ± 0,11 та індексу резистентності з 0,71 ± 0,04 ум.од. до 0,57 ± 0,05 ум.од. (р < 0,05). У всіх хворих спостерігалось зростання показників ЦПТ з 35,04 ± 0,87 мм рт.ст. до 52,80 ± 1,34 мм рт.ст. (p < 0,01), зменшення ДЗН з 5,66 ± 0,14 мм до 4,68 ± 0,11 мм праворуч та з 5,62 ± 0,29 мм до 4,60 ± 0,12 мм ліворуч (p < 0,01). Негативного впливу на стан ВЕБ, функції нирок, рівені глюкози та лактату не було. 
Висновки. 1. Інфузія гекотону приводить до зменшення ВЧГ та покращення церебрального кровообігу. 2. Застосування гекотону в означених дозах не супроводжувалося сторонніми реакціями. 3. Гекотон є перспективним коректором церебрального гомеостазу, який доцільно використовувати як у рамках доктрини Рознера, так і як осмодіуретик. 

Similar articles

Authors: Георгіянц М.А.(1), Корсунов В.А.(1), Кухар Д.І.(2), Пороша Н.С.(2), Столяров К.Є.(2), Зубко В.О.(2)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — Харківська обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.12
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Интенсивная терапия энцефалитов у детей
Authors: Георгиянц М.А., Корсунов В.А. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
"Emergency medicine" 5 (60) 2014
Date: 2014.09.12
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Лікворний тиск і внутрішньочерепний гомеостаз. Сучасні уявлення та власні дослідження
Authors: Личко В.С., Малахов В.О., Монастирський В.О. - Медичний інститут Сумського державного університету, Харківська медична академія післядипломної освіти
International neurological journal 3 (57) 2013
Date: 2013.06.10
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Authors: Недашківський С.М.(1), Бабак С.І.(2), Кедьо Б.І.(2), Кротюк Т.Ф.(2), Вовковинський М.О.(2), Галушко О.А.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №3(98), 2019
Date: 2019.05.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums

Back to issue