Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Kidneys" 4 (18) 2016

Back to issue

2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice

Статтю опубліковано на с. 34-35
 
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/37/29/2315

2.4.5. Клінічні умови, що впливають на ризик розвитку серцево-судинних захворювань

 
2.4.5.1 Хронічна хвороба нирок
Ключове повідомлення
ХХН асоціюється з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань незалежно від їх традиційних факторів ризику.
Гіпертензія, дисліпідемія й цукровий діабет поширені серед пацієнтів з ХХН. Крім того, медіатори запалення й промоутери кальцифікації судин викликають їх пошкодження, і це може пояснити, чому ХХН пов’язана з серцево-судинними захворюваннями навіть після корекції звичайних ризик-факторів146. Зниження розрахункової швидкості клубочкової фільтрації (рШКФ) є важливою ознакою поступового збільшення ризику смертності від серцево-судинних захворювань, починаючи з < 75 мл/хв/1,73 м2, що поступово зростає й наближається до трикратного ступеня ризику у пацієнтів зі значеннями 15 мл/хв/
1,73 м2. Термінальна стадія захворювання нирок пов’язана з дуже високим кардіоваскулярним ризиком. Незалежно від рШКФ збільшення екскреції альбуміну також асоціюється з ризиком кардіовасклярної смертності; відносний ризик становить ~2,5 при вираженій протеінурії147. Дослідження, що оцінюють, наскільки точна стратифікація кардіоваскулярних ризиків з урахуванням рівнів рШКФ, проводяться148, проте немає єдиної думки про визначення рівня ниркової функції, тобто яка формула, на основі креатиніну чи цистатину-C, найкращим чином визначає розвиток кардіоваскулярних захворювань149, 150. На підставі даних робоча група вирішила класифікувати пацієнтів з тяжкою ХХН (ШКФ < 30 мл/хв/1,73 м2) як «дуже високого ризику», а тих, які мають помірну ХХН (СКФ 30–59 мл/хв/1,73 м2), — «високого ризику» (табл. 5).
 
Обмеження у доказах
Роль різних маркерів ХХН у стратифікації ризику серцево-судинних захворювань залишається неясною.
Переклад: к.м.н. М.Д. Іванова 
За редакцією акад. НАМН України, члена-кор. НАН України, д.м.н., проф. Л.А. Пирога

Similar articles

Клінічні настанови з ведення пацієнтів з діабетом та хронічною хворобою нирок стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв). Положення
Authors: Guideline development group - Henk Bilo et al.,Member of the ERBP Methods Support Team - Luigi Gnudi et al., ERBP methods support team - Davide Bolignano at al.
"Kidneys" 4 (14) 2015
Date: 2016.01.21
Categories: Nephrology
Sections: Official information

Back to issue