Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Kidneys" 4 (18) 2016

Back to issue

2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice

Статтю опубліковано на с. 34-35
 
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/37/29/2315

2.4.5. Клінічні умови, що впливають на ризик розвитку серцево-судинних захворювань

 
2.4.5.1 Хронічна хвороба нирок
Ключове повідомлення
ХХН асоціюється з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань незалежно від їх традиційних факторів ризику.
Гіпертензія, дисліпідемія й цукровий діабет поширені серед пацієнтів з ХХН. Крім того, медіатори запалення й промоутери кальцифікації судин викликають їх пошкодження, і це може пояснити, чому ХХН пов’язана з серцево-судинними захворюваннями навіть після корекції звичайних ризик-факторів146. Зниження розрахункової швидкості клубочкової фільтрації (рШКФ) є важливою ознакою поступового збільшення ризику смертності від серцево-судинних захворювань, починаючи з < 75 мл/хв/1,73 м2, що поступово зростає й наближається до трикратного ступеня ризику у пацієнтів зі значеннями 15 мл/хв/
1,73 м2. Термінальна стадія захворювання нирок пов’язана з дуже високим кардіоваскулярним ризиком. Незалежно від рШКФ збільшення екскреції альбуміну також асоціюється з ризиком кардіовасклярної смертності; відносний ризик становить ~2,5 при вираженій протеінурії147. Дослідження, що оцінюють, наскільки точна стратифікація кардіоваскулярних ризиків з урахуванням рівнів рШКФ, проводяться148, проте немає єдиної думки про визначення рівня ниркової функції, тобто яка формула, на основі креатиніну чи цистатину-C, найкращим чином визначає розвиток кардіоваскулярних захворювань149, 150. На підставі даних робоча група вирішила класифікувати пацієнтів з тяжкою ХХН (ШКФ < 30 мл/хв/1,73 м2) як «дуже високого ризику», а тих, які мають помірну ХХН (СКФ 30–59 мл/хв/1,73 м2), — «високого ризику» (табл. 5).
 
Обмеження у доказах
Роль різних маркерів ХХН у стратифікації ризику серцево-судинних захворювань залишається неясною.
Переклад: к.м.н. М.Д. Іванова 
За редакцією акад. НАМН України, члена-кор. НАН України, д.м.н., проф. Л.А. Пирога


Back to issue