Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Kidneys" 4 (18) 2016

Back to issue

Guideline Summary NGC (2016): Canagliflozin, dapagliflozin and empagliflozin as monotherapies for treating type 2 diabetes

Статтю опубліковано на с. 36
 
Національний інститут охорони здоров’я та догляду (NICE)
14 червня 2016 – політика зовнішнього веб-сайта канагліфлозину (Інвокана, Інвокамет) і дапагліфлозину (Фарксіга, Ксігдуо XR): Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) посилює існуюче попередження про ризик гострого пошкодження нирок при лікуванні діабету 2-го типу препаратами канагліфлозин (Інвокана, Інвокамет) і дапагліфлозин (Фарксіга, Ксігдуо XR). Ґрунтуючись на останніх даних, вони переглянули необхідність попередження на етикетках препаратів про гостре пошкодження нирок і додали рекомендації щодо мінімізації цього ризику.
 

Основні рекомендації

Канагліфлозин, дапагліфлозин і емпагліфлозин як монотерапія рекомендовані як опції вибору для лікування діабету 2-го типу в дорослих, яким протипоказаний метформін або які його не переносять, і коли дієта та фізичні вправи поодинці не забезпечують адекватного глікемічного контролю, тільки якщо:
А) в іншому випадку буде призначено інгібітор дипептидилпептидази-4 (ДПП-4) та
В) сульфонілсечовина або піоглітазон не підходять. Дорослі, лікування яких канагліфлозином, дапагліфлозином або емпагліфлозином як монотерапія не було рекомендоване керівництвом Національного інституту охорони здоров’я та догляду (NICE), але було розпочате в рамках Національної служби охорони здоров’я (NHS), перш ніж це керівництво було опубліковано, повинні мати змогу продовжувати лікування, поки вони та їх лікуючий лікар від NHS не вважатимуть за доцільне його припинити.
 
Переклад: к.м.н. М.Д. Іванова 
За редакцією акад. НАМН України, члена-кор. НАН України, д.м.н., проф. Л.А. Пирога

Similar articles

Review of the evidence base of representatives of the group of sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors available at the Ukrainian market (literature review)
Authors: Зуєв К.О.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 16, №3, 2020
Date: 2020.07.09
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Continuing long-term diuretic therapy
Authors: Іванов Д.Д.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Kidneys" Том 9, №3, 2020
Date: 2020.09.17
Categories: Nephrology
Sections: Specialist manual

Back to issue